Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Hälsa

Var ligger Sveriges bästa sjukhus?

Journalist: Martin Westholm

Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå är Sveriges bästa sjukhus. 150 parametrar har jämförts och när dessa vägts samman hamnar Nus överst. Dessutom har Nus Sveriges mest nöjda patienter.

Det är tredje gången som Norrlands universitetssjukhus i Umeå seglar upp som vinnare i kategorin Sveriges bästa universitetssjukhus. Den här gången, liksom tidigare, i tuff konkurrens med bland annat Universitetssjukhuset i Linköping och Karolinska universitetssjukhuset som kommer på andra respektive tredje plats.

Bakom utmärkelsen står Dagens Medicin.
– Naturligtvis är vi både glada och stolta över utmärkelsen, säger Ann-Christin Sundberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting. Det visar på att vårt arbete är uppskattat och att vi ligger väl till jämfört med andra universitetssjukhus i landet.

Det är en lång rad parametrar som har bedömts och vägts in. Allra tyngst väger den medicinska kvaliteten, men även hur sjukhusen klarar överbeläggningar, väntetider på akuten, ekonomi och hur personalens rutiner följs har stor betydelse.

Inom den medicinska kvaliteten finns tolv delkategorier: hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynekologisk kirurgi, intensivvård, psykiatri samt njursvikt.

Generellt sett hamnar NUS högt men hamnar allra högst när det gäller exempelvis cancervård.
– Det är många som ligger bakom den här framgången, inte minst de som dagligen arbetar ute i verksamheten och möter patienterna och deras anhöriga. Nu har vi fått ännu ett konkret bevis på att vi lyckas hålla hög kvalitet på den högspecialiserade sjukhusvården, understryker Ann-Christin Sundberg.

Under senare tid har sjukvårdsledningen, förutom det rent medicinska, arbetat mycket med att förbättra tillgängligheten.
– Just tillgängligheten är ju en av de stora utmaningarna som alla inom vården brottas med. Jag tycker att vi kommit en god bit på vägen även om det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Det finns alltid en förbättringspotential i allt vi gör.

Ann-Christin Sundberg pekar vidare på att Nus har en prestigelös organisation med lätt för att samarbeta över gränserna.
– Vi är ett relativt litet universitetssjukhus och kan agera snabbt om problem uppstår. De olika klinikerna hjälps åt när så krävs. Sedan har vi en arbetsplats där man trivs. Det bidrar naturligtvis också till att vi kan leverera bra resultat.

Närheten till Umeå universitet och den forskning som bedrivs där är givetvis också betydelsefull i sammanhanget, menar Ann-Christin Sundberg.
– Mycket av den forskning som bedrivs ligger utan tvekan i framkant!

Hon framhåller också vikten av ett nära samarbeta med de två övriga sjukhusen i länet – sjukhusen i Skellefteå och Lycksele.
– Med de begränsade ekonomiska resurser vi har att röra oss med, tycker jag att vi får ut mycket sjukvård för pengarna. Och det verkar det också som om invånarna i länet håller med om. Att patienterna tycker att vi gör ett bra arbete är det bästa betyget man kan få.

Vilka är då de stora framtidsutmaningarna som Norrlands universitetssjukhus står inför de närmast kommande åren?
– Först och främst gäller det för oss att behålla en tillräcklig bredd för att kunna vara den sista länken i sjukvården i norra Sverige. Men det handlar också om att se till och stimulera så att alla verkligen gör sitt yttersta i det dagliga arbetet, förklarar Ann-Christin Sundberg.
– Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar.

En annan viktig uppgift framöver blir att säkra personaltillgången, både när det gäller läkare och sjuksköterskor. 
– Vi står inför stora pensionsavgångar precis som vården i hela Sverige, men jämfört med landstingen längre söder ut måste vi förlita oss mer på den egna utbildningen.
– Det är avgörande för vår verksamhet att det inte bli ett kunskapsglapp när äldre medarbetare går i pension. Samtidigt är det naturligtvis positivt att nya medarbetare innebär nya influenser och idéer som kan utveckla vår verksamhet ytterligare.
– Självklart vill vi ligga i topp även nästa år och nästa…

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png