Dela den här artikeln:

9. juni 2022

|

Industri

Vi har ett bra läge att öka vår globala konkurrenskraft

Det är numera välkänt att tillgången till metaller och mineral har avgörande betydelse för klimatomställningen. De behövs för att bygga ny infrastruktur, batterier, elfordon, solpaneler, vindkraftverk och annat som möjliggör grön elförsörjning, elektrifiering och digitalisering. Den globala efterfrågan på basmetaller och energikritiska metaller förväntas öka kraftigt under lång tid framöver. 

 

 

Tillgångsfrågan aktualiserades även när Ryssland invaderade Ukraina och de globala råmaterialströmmarna omkullkastades. Den förändrade spelplanen gör Europas importberoende än mer problematiskt. Europa måste akut öka sin självförsörjandgrad och hitta nya energi- och råmaterialkällor.

 


Sverige har sedan 1200-talet byggt sitt välstånd av berggrunden. Våra gruvor, varav några räknas till världens mest produktiva, står i dag för mer än 90 procent av den samlade järnmalmsproduktionen i EU. Vi har även betydande brytning av koppar, zink, bly, guld och silver. 

Vi ligger i global framkant vad gäller hållbar gruvbrytning och ska vara stolta över det. Klimatavtrycket för metaller producerade här är lågt i en global jämförelse. Vi utvecklar ny kunskap och teknik som vi exporterar till en stor del av världen. Genom forskning och utveckling ökar vi vår resurs- och produktionseffektivitet, och därmed också vår konkurrenskraft. 

 


Men vi ska inte vara nöjda. Klimatutmaningen och omvärldsläget ger oss möjligheten att ta ett ännu större ledarskap. Vi kan öka vår globala positiva påverkan, men då måste vi snabba på takten och jobba ännu mer tillsammans – både stora och små företag, universitet, institut och andra aktörer. Våra industribolag investerar betydande summor, men Sverige behöver dels en tydlig nationell strategi för råmaterialförsörjning, dels långsiktiga satsningar på en nationell förmåga som spänner från utbildning till industriutveckling. Vårt innovationsekosystem är inte starkare än sin svagaste länk och alla aktörstyper som kan bidra måste vara med. Bara tillsammans kommer vi att lyckas.

 

Jenny Greberg

Programdirektör
Swedish Mining Innovation