Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Vi måste kunna möta morgondagens utmaningar

Journalist: Julia Saaf

|

Foto: Bosse Johansson

Det handlar inte enbart om att producera vård utan också om att utveckla vården framåt, där medicintekniken är en avgörande del, menar Anna Lefevre Skjöldebrand, VD på Swedish Medtech.

Den medicintekniska industrin i Sverige är stark. Den är en viktig del av Life Science med en utveckling av teknik som möjliggör såväl fler behandlingar och möjligheter att ställa diagnoser.

– Den teknikutveckling som ligger till grund för dagens hälso- och sjukvård har gjort att vi har mycket bättre förutsättningar att erbjuda patienterna en bra vård samt en bättre diagnostik och rehabilitering. Det får inte glömmas bort att det inte enbart handlar om att bota en sjukdom utan också att det ofta behövs rehabilitering efteråt, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

 

När medicinteknik utvecklas är det viktigt att det görs tillsammans med patienter och vård så att det resulterar i produkter och behandlingsmetoder som faktiskt fungerar i praktiken och i vardagen. Det gäller inte minst då många patienter använder sig av medicinteknik själva, som till exempel insulinpumpar eller dialys i hemmet, utan inblandning av vårdpersonal.

– Vården befinner sig i ett pressat läge efter coronapandemin. Det är inte självklart att vårdpersonalen har tid avsatt för att arbeta med utvecklingsfrågor. Därför är det viktigt att man på politisk nivå förstår att det inte enbart handlar om att producera vård idag. Det krävs också att man utvecklar vården framåt så att vi kan möta morgondagens utmaningar. Personalen borde få tid för den interna verksamhetsutvecklingen såväl som för att vara en del i processen med att utveckla nya och bättre produkter och tjänster.

 

När det gäller utmaningar för den medicintekniska industrin, främst utifrån ett svenskt perspektiv, lyfter Anna svårigheterna som små företag kan ställas inför.

– I Sverige har vi många små, innovativa medtechföretag med goda idéer. Tyvärr är det svårt för de här företagen att nå ut och få sin första kund. Det är regioner och kommuner som borde vara de första kunderna, men upphandlingarna gör det svårt för små bolag att nå hela vägen fram. Från regioners och kommuners sida måste man därför aktivt arbeta med att säkerställa hur man kan skapa upphandlingar som möjliggör för de här nya och mindre företagen att leverera till svensk vård och omsorg, menar Anna.

 

Medicintekniken erbjuder många möjligheter vilket Anna menar blivit extra tydligt i och med pandemin.

– Det är många människor som både har överlevt svår sjukdom och kommit tillbaka efter sjukdomen. Här har tillgången till innovativ medicinteknik varit en avgörande faktor. Ur ett industriperspektiv är Life Science och medicinteknikindustrin, industrier som möter behov som dessvärre aldrig kommer att försvinna. De medicinska behoven är stora och det betyder att det också finns enorma behov av att utveckla nya och ännu bättre lösningar som kommer att göra väldigt stor nytta i samhället, sjukvården och för patienterna. Här har den medicintekniska industrin ett viktigt uppdrag, avslutar Anna.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png