Dela den här artikeln:

10. juni 2022

|

Industri

”Viktigt med hållbarhetens alla aspekter”

Den gröna omställningen gör att efterfrågan på metaller i världen ökar. Något som Zinkgruvan Mining märker av. Snart kommer ett nytt produktionsområde under jord, Dalby, tas i produktion som ska säkerställa en långsiktig fortsatt hög och jämn produktion.

Det går bra för de flesta metallgruvor i Sverige just nu, det är höga priser och stor efterfrågan. Staffan Sandström är vd för Zinkgruvan Mining, som är ett bolag inom Lundin Mining-koncernen. Han är utbildad bergsingenjör vid Luleå tekniska universitet. Efter flera årtionden inom Boliden har han de senaste tre åren varit vd för Zinkgruvan Mining som är Sveriges sydligaste och äldsta gruva i produktion.

 


Det har varit tre händelserika år. Den geopolitiska situationen och den gröna omställningen har ökat efterfrågan på metaller.

– Vi behöver högre metallproduktion i världen om vi ska klara den gröna omställningen, säger Staffan Sandström. 

– Det finns och kommer att finnas ett ännu större behov av metaller. Vi ser också rent geopolitiskt med pandemin och kriget i Ukraina vikten av att vara självförsörjande med egna råvaror för att göra oss mindre sårbara. Därför är det viktigt med brytning av malm i egna gruvor, säger han. 

– Dessutom gör vi det med ett mycket mindre klimatavtryck än i de flesta andra länder. 

 


Även om metaller kan återvinnas och återanvändas kommer detta inte att räcka för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi behöver bryta mer metaller och mineral i framtiden. 

– Tittar vi på metallproduktionen i Sverige så har den låga koldioxidavtryck. Zinkgruvan Minings produktion är redan idag till 80 procent fossilfri. Transporterna är enskilt vår största förbrukare av fossila bränslen. Nästa steg är därför att transformera transporterna i samarbete med våra maskinleverantörer. Vi kommer också börja att ställa krav på våra leverantörer av insatsvaror att de blir fossilfria, säger Staffan Sandström. 

 


– Vi arbetar även proaktivt med att minimera vår lokala påverkan. Här i Zinkgruvan kommer vi exempelvis att investera i ett vattenreningsverk och vi gröngör delar av vårt industriområde för att förhindra damning och samtidigt främja den biologiska mångfalden, säger han. 

 


Framgången när det gäller Sveriges förhållandevis effektiva och klimatsmarta gruvdrift ligger bland annat i att Sverige och Norden i övrigt är stora tillverkare av den teknik som används i gruvorna, samtidigt som Sverige har god tillgång till fossilfri el.

 


– Vi ligger i framkant med ny teknik inom svensk gruvindustri, genom bolag som bland annat Epiroc, Sandvik, och MO Group (MetsoOutotec). Vi har ett starkt gruvkluster i Norden där vi samarbetar och utvecklar teknik tillsammans på ett unikt sätt, säger Staffan Sandström. 

 


Sveriges höga löneläge i jämförelse med många andra länder gör det viktigt att nyttja automatisering och digitalisering. Zinkgruvan Mining har en hög produktivitet idag jämfört konkurrenterna. Detta ska förbättras ytterligare genom det teknikskifte som nu har påbörjats.

 zinkgruvan-mg-7831.jpg

”Den gröna omställningen börjar i gruvan,” säger Staffan Sandström som är vd på Zinkgruvan Mining.


– Gruvdrift med fjärrstyrning av lastmaskiner och borrmaskiner är idag vardag. Vi installerar fler och fler system så vi kan jobba fjärrstyrt och i framtiden autonomt. Det är förstås en säkerhetsfråga som förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Staffan Sandström.

 


Sveriges berggrund är rik på metaller och mineral och endast en liten del av det som finns tas i anspråk. I Zinkgruvan bryts zink, koppar och bly. Malmen bryts under jord och uppfordras upp till markytan. Där anrikas malmen till tre metallkoncentrat. De säljs sedan till smältverk som förädlar koncentraten till metaller. Zinkgruvan är Sveriges äldsta gruva i produktion, där det brutits malm sedan 1850-talet. Nu planeras det för ett nytt produktionsområde. Det nya produktionsområdet har fått namnet Dalby och där räknar Zinkgruvan Mining med att påbörja brytning om cirka två år.

 


– Vårt nya produktionsområde är en förlängning av vår existerande gruva och på stort djup med liten påverkan ovan jord, säger Staffan Sandström.

 


Förutom att arbeta med miljöfrågorna, det vill säga den ekologiska hållbarheten, är det också viktigt att ta ansvar för den sociala och ekonomiska hållbarheten. 

– Verksamheten i Zinkgruvan har genererat arbetstillfällen och välstånd i mer än 160 år och det vill vi förstås fortsätta med, säger Staffan Sandström. 

– Det är viktigt med hållbarhetens alla aspekter. I vårt beslutsfattande tar vi hänsyn till påverkan på det regionala näringslivet, på lokalsamhället och på miljön. Vi arbetar ständigt proaktivt med att vara en bra och säker arbetsgivare som bygger välstånd och förstås bidrar till den gröna omställningen med så liten påverkan på miljön som möjligt. 

 schermafbeelding-2022-06-10-om-09-33-39.png