Deel dit artikel:

24 aug 2018

|

Economie

Beleggingswereld steeds vaker duurzaam

Journalist: Mark van Seggelen

Banken en verzekeraars nemen de verantwoordelijkheid om een maatschappelijke rol te vervullen bij beleggen. Duurzaam beleggen wordt  mainstream. Het financiële rendement is zeker zo aantrekkelijk als bij een traditionele belegging.

Er is een kentering gaande in de financiële wereld. Duurzaamheid wordt in toenemende mate gezien en beoordeeld als financieel relevant. Zo ook bij ING. Mens, milieu en maatschappij, zijn de drie pijlers van duurzaam beleggen bij deze bank. “We hebben als Nederlandse bank de maatschappelijke functie om een betere toekomst voor onze kinderen te garanderen. Duurzaam beleggen is hier onlosmakelijk mee verbonden”, zegt Bob Homan, Head Investment Office ING.


De verhouding conventioneel beleggen en duurzaam beleggen, is bij ING 70 tegenover 30 procent. Homan plaatst hier wel een kanttekening bij. “Onze klanten met een vermogen boven de 500 miljoen euro beleggen veelal duurzaam. De verwachting is dat dit percentage verder zal verschuiven richting duurzaam beleggen. We zien de afgelopen vijf jaar een groei.”


Het is een hardnekkig misverstand dat duurzaam beleggen, geen of minder rendement oplevert, laat Homan weten. “De grafieken van duurzaam en conventioneel beleggen over de afgelopen dertig jaar verschillen nauwelijks van elkaar. Rendement en aandacht voor mens, milieu en maatschappij gaan goed samen. Het kost de belegger niets extra’s. Vooral jongeren maken de keuze voor duurzaam beleggen. Ze kijken niet alleen naar hun eigen omgeving, maar ook naar de volgende generaties.”


Ook ABN AMRO draagt bij aan een betere wereld met hun producten en hun diensten. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het verduurzamen van door hen gefinancierde woningen en kantoren, en door de verduurzaming van haar eigen panden. Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO op de Zuidas, is daar een voorbeeld van. Duurzaam beleggen is een heel belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van ABN AMRO, laat Judith Sanders, Beleggingsstrateeg Duurzaam van ABN AMRO, weten. Het vermogen in duurzaam beleggen is ruim € 10 miljard. “Sinds 1 januari 2018 bieden we cliënten die beginnen met beleggen standaard duurzaam beleggen aan. In 2020 moet de portefeuille zijn doorgegroeid naar €16 miljard. Inderdaad, ambitieus, maar haalbaar. Daarnaast nemen we ook contact op met bestaande beleggende cliënten om met hen te spreken over een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen. Beleggers vragen daar in toenemende mate om.” 


Over het rendement is Sanders helder. Ook duurzaam beleggen doe je niet voor een half jaar of een jaar. Voor de langere termijn is er nauwelijks verschil tussen traditioneel en duurzaam beleggen. Nog sterker; bedrijven die investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij hebben volgens ons een beter toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn namelijk innovatiever en richten zich op vernieuwende technologieën waardoor zij op termijn beter kunnen presteren.   


Ook verzekeraars voeren een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In het IMVO Convenant Verzekeringssector is dat nogmaals onderstreept en vastgelegd. 

“We willen onze verantwoordelijkheid nemen, dat geldt voor onder meer mensenrechten, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of sociaal onrecht”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars. “Dit convenant benadrukt de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en levert een bijdrage aan een duurzame wereld. De hele verzekeringssector heeft dit convenant ondertekend. Dat is uniek. We gaan dit convenant uitdragen bij onze collega’s in Europa.” 


Convenantspartijen zijn verzekeraars, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), vakbeweging en overheid. “We kunnen daardoor kennisdelen en samenwerken. Ik ben er trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen. We hebben echt invloed.”


Aanbieders van beleggingen maken gebruik van ESG-criteria  (Environmental, Social en  Governance) om hun weg te vinden in het groeiende aanbod van duurzame ondernemingen. Environment, Social en Governance  zijn de pijlers waarop je duurzaam beleggingsbeleid kunt bouwen en kunt toetsen. ABN Amro gebruikt een duurzaamheidsindicator met daarin 65 tot 90 factoren om een onderneming te beoordelen. “Van grondstoffenverbruik tot sociale aspecten als omgaan met klanten. Allen hangen onder het ESG-label”, zegt Sanders. Zowel ABN Amro als ING maakt gebruik van een onafhankelijk gesponderzoeksbureau Sustainalytics die de bedrijven toetst op de ESG-factoren.

 

Ook de overheid roert zich in het duurzame beleggingsdebat. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, heeft de Europese Commissie EU-labels ingevoerd voor groene financiële producten. De focus ligt op klimaat en energie. De opvatting is dat beleggers daardoor gemakkelijker groene of koolstofarme beleggingen herkennen. Weurding plaatst een kanttekening bij deze EU invloed. “Verzekeraars maken bij Solvency II  (Toezichtraamwerk op het gebied van kapitaal, risicobeheersing en verslaglegging, red.) het onderscheid in welk kapitaal je belegt en in welke categorie. Als de politiek zich gaat bemoeien met Solvency II en dus financiële kaders maakt, vind ik dat een lastig dilemma. Beleggers moeten nog op een lange termijn kunnen blijven beleggen. En dat wordt niet altijd mogelijk bij de strategie van de EU.”


De EU-labels gaan volgens Homan zeker een rol spelen. “Hoe gaan we daar als bank mee om? Tot nu zijn onze eigen criteria leidend. Ik vind dat we daar voorzichtig mee moeten zijn als de EU ze gaat opleggen. Zo is governance een vaag begrip.” 


Homan van de ING gelooft in zelfregulering. “Bedrijven zullen meer en meer opschuiven naar duurzaam verantwoordelijk ondernemen. En dat zal leiden tot een groenere en duurzamere wereld. Op de lange termijn wordt duurzaam de standaard.”   


Sanders van ABN AMRO merkt op dat mensen meer en meer verantwoordelijk zijn voor de eigen financiële toekomst. “Het sociale vangnet wordt kleiner en de eigen verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de pensioenopbouw groter. Beleggen kan een rol spelen om financiële lacune op te vangen. Kies je voor duurzaam beleggen dan kun je hierin ook nog een belangrijke stap zetten. Namelijk die voor een groene en duurzame planeet.”

Gesponsord