17 jun 2024

|

Gesponsord

Datadriven aanpak voor een schone werkomgeving

Het kantoor van de toekomst is dichterbij is dan je denkt, ook voor facilitaire diensten. En data zijn nog belangrijker gevonden. Datagestuurde schoonmaak of zelfs schoonmaakrobots, waar dit enige tijd geleden nog science fiction leek, wordt het nu steeds concreter.

Lennaert van Gaalen, branchemanager innovatie bij Gom en specialist op dit domein, en Wim Willems, directeur digitalisering bij Breijer, delen hun visie. “We kunnen nog efficiënter en kwalitatief beter werken door gebruik van data in de facilitaire sector.”

Lennaert en Wim weten dat datadriven ‘hot’ is: “In samenwerking met grote opdrachtgevers denken we steeds vaker mee over de mogelijkheden. Bepaalde hindernissen die al langer gelden zijn er eigenlijk nog steeds, andere hebben we opgelost. Zo ontstaat innovatieve, datagestuurde facilitaire dienstverlening met realtime input.” Waar Breijer vanuit de gebouwautomatisering de gestructureerde data kan leveren, kan Gom deze data goed gebruiken om hun werk nog verder te optimaliseren.

Wat levert datagestuurde schoonmaak op? Van Gaalen krijgt die vraag steeds vaker. “Heel concreet krijg je informatie en inzicht, waarmee je ad hoc én richting de toekomst slimmer kunt sturen. Dat komt de kwaliteit ten goede. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte, is het voor Gom handig om haar medewerkers zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Vergeet niet dat je vaak al veel data hebt, meer dan je denkt. Die data, uit bijvoorbeeld klimaatbeheersing, toegangspoortjes of bestaande sensoren, kunnen we breed inzetten. De afdeling gebouwautomatisering van Breijer weet al deze data te koppelen, en voor opdrachtgevers draagt het bij aan een gezonde en schone werkomgeving.”

Uitdagingen zijn er om te tackelen Met de data alleen ben je er niet, weten beide heren: “Smart buildings, digital twins, de ontwikkelingen gaan snel. Toch komen lang niet alle data goed samen. Elke manager beschikt over dashboards, maar op het gebied van facilitaire data zien we nog wel eens verzuiling in aparte systemen, dan ontbreekt het totaalbeeld. Een systeem waarin data vanuit veel bronnen binnenkomen heeft grote voordelen voor veel vormen van dienstverlening. Met onze gebouwautomatisering structureren we al die data zodat deze breed ingezet kunnen worden.”

Nieuwe panden, nieuwe eisen Als nieuwe gebouwen worden neergezet, krijgt Van Gaalen steeds vaker de vraag om mee te denken als het gaat om bijvoorbeeld robots. “Vaak zie je dat men datagenererende oplossingen wel goed voor ogen heeft.” Willems vult aan: “Minder vaak denken gebouwbeheerders dan aan aanpassingen, of aan al aanwezige sensoren, die schoonmaakrobotisering enorm helpen. Op het gebied van schoonmaakrobotisering en gebouwautomatisering lopen we voorop en die kennis delen we graag. We blijven doorontwikkelen op innovaties als datagerichte schoonmaak en robotisering.”

Gesponsord