Deel dit artikel:

2. mrt 2018

|

Economie

Een goede verpakking valt niet op

Een goede verpakking valt ons niet op. Maar hij irriteert zodra niet voor de volle 100% aan onze verwachtingen wordt voldaan. Hoog op de irritatie-ranking staan overdaad en lastig te openen. Verpakkingen die wegwerpgedrag en zwerfvuil in de hand werken. Verpakkingen die in formaat en functionaliteit niet aansluiten op het gebruik en de gebruiker. Of waar geen goede oplossing is gevonden voor ogenschijnlijke tegenstellingen, zoals kinderveilige sluitingen die ook door volwassenen met minder kracht in de handen goed te openen zijn.


De wereld verandert, onze verwachtingen veranderen. De verpakkingsindustrie moet mee voorop in al die ontwikkelingen. De komst van de webretail leidde direct tot nieuwe verpakkings- en logistieke oplossingen. Niet alleen voor kleding, cosmetica en elektronica, ook voor (bederfelijke) levensmiddelen is de verpakkingsindustrie met oplossingen voor online aankoop gekomen. Met actieve en intelligente verpakkingen kan de consument nep van echte drank en geneesmiddelen onderscheiden en zien of zijn vis niet is bedorven. En ook voor de roep naar meer duurzame materialen heeft de verpakkingsindustrie nu tal van mooie oplossingen voorhanden.


Het beroep dat wordt gedaan op de innovatiekracht van de verpakkingssector is onafhankelijk van de economie. Iedere economische beweging veroorzaakt een golf van acties. Bij recessie zoekt het merendeel van de bedrijven naar een manier om goedkoper te kunnen verpakken. Er zijn er ook die het juist dan aandurven met onderscheidende verpakkingen te komen. Als het economisch wat meer voor de wind gaat, zien we bedrijven op zoek gaan naar het kunnen bieden van meer toegevoegde waarde met de verpakking.


Duurzame verpakkingen bestaan niet en verduurzamen is een werkwoord. De verpakkingskundige/verpakkingssector kijkt naar combinatie product-verpakking-markt en zoekt daarvoor de minst milieubelastende oplossing. Die bekijkt hij voor de hele productketen tot na het gebruiksmoment. Oftewel dat kan betekenen dat een stevigere verpakking (meer materiaalgebruik) qua duurzaamheid de voorkeur geniet omdat het voorkomt dat het product tijdens transport beschadigd raakt. Hetzelfde geldt voor een portieverpakking die qua inhoud goed is afgestemd op gebruiker en gebruiksmoment. Die voorkomt dat het product wordt weggegooid en de milieubelasting van de voortbrengingsketen van het product is doorgaans groter dan van de verpakking. Of de voorkeur gaat uit naar een kunststofverpakking omdat het inzamelen, scheiden en herverwerken dermate is georganiseerd dat er aanzienlijk minder grondstoffen verloren gaan dan bij het alternatief. Het gaat om een afweging van belangen in een markt die qua innovaties aan technologieën, materialen en concepten voortdurend in beweging is.


De verpakkingsindustrie heeft allerlei oplossingen om duurzaam te kunnen verpakkingen. Hoewel er best nog ‘over-verpakte-producten’ zijn, komen er steeds meer innovatieve alternatieven beschikbaar. Afvalscheiding, hergebruik en statiegeldsystemen zijn de bekende, maar nieuwe productiemethoden en slimmer gebruik van grondstoffen zorgen ervoor dat verpakkingen steeds minder belastend zijn voor onze leefomgeving.

Gesponsord