Deel dit artikel:

2 mrt 2018

|

Economie

Efficiënte toeleveringsketens essentieel voor de supply chain

Supply Chain Management is zonder twijfel in tal van industrieën de allesbepalende sleutel tot succes. Bedrijven als Amazon en CoolBlue kunnen groeien omdat zij excelleren op het punt van product beschikbaarheid, service en klantgerichtheid. Het zijn niet zozeer individuele bedrijven die tegen elkaar concurreren, als wel complete toeleveringsketens die dat doen. Zo concurreert de toeleveringsketen van Apple tegen die van Samsung. En de toeleveringsketen van Toyota tegen die van Volkswagen. Bedrijven die deel uitmaken van een efficiënte toeleveringsketen winnen. Bedrijven die niet in staat zijn wereldwijde efficiënte toeleveringsketens te organiseren, dan wel zich bij sterke ketens aan te sluiten verliezen. 


Dat geldt ook voor supermarktketens. Als u als consument bij de kassa afrekent (of producten zelf scant), worden de verkochte producten direct van de winkelvoorraad afgeboekt. En als deze beneden een minimum voorraadniveau zakt, leidt dit vanuit de winkel direct tot een bestelsignaal aan de fabrikant. De fabrikant moet daarop tenminste binnen 24 uur (vaak veel korter) de verkochte verkoopvolumes, niet meer en niet minder, aanvullen. De producten worden aan het distributiecentrum van de supermarktketen direct doorgezet in trucks richting winkel. Lege schappen leiden tot boetes voor de fabrikant. De fabrikanten van consumentenproducten worden door de supermarkt niet meer betaald voor de producten die ze geleverd hebben. Maar alleen voor de producten die die dag verkocht zijn. Dit leidt ertoe dat fabrikanten gebaat zijn bij zeer efficiënte logistiek en lage voorraadvorming. Immers, de kosten voor voorraden komen voor hun eigen rekening. Deze werkwijze, waarin Nederland vooroploopt, is in tal van sectoren, zoals de automobiel- en elektronicasector, doorgebroken. In deze sectoren worden componenten just-in-time, dat wil zeggen enkele uren voordat zij in het product worden verwerkt, direct aan de productielijn aangeleverd. Voorraadvorming, doorlooptijdverkorting en het tegengaan van allerlei verspillingen leiden tot buitengewoon concurrerende kostprijzen en verkoopprijzen. Dit tot voordeel van de consument.


Deze efficiënte ketens zijn mogelijk door de ontwikkeling van informatietechnologie en het internationaal transport. Informatietechnologie maakt het mogelijk activiteiten tussen ketenpartners beter te plannen en te coördineren, en stuurinformatie real-time tussen ketenpartners beschikbaar te maken. Deze informatierevolutie, die pas net lijkt te zijn begonnen maakt meer duurzame logistieke oplossingen op het gebied van transport (betere beladingsgraad van trucks) en logistiek (volledig geautomatiseerde magazijnen, opbouw van pallets, labelscanning) mogelijk. Reden waarom de maakindustrie, retailbedrijven, distributiebedrijven en transporteurs er goed aan doen zich continu te oriënteren op de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van robotica, magazijnbeheer en opslag, kwaliteitsverbetering, en software-ontwikkeling. Deze onderwerpen komen in deze special ruim aan bod. Reden waarom ik de inhoud van deze special aan u aanbeveel. Voor vele niet ingewijden zal een  fascinerende (logistieke) wereld opengaan!


Prof. dr. Arjan van Weele

NEVI leerstoel Purchasing and Supply Management

Technische Universiteit Eindhoven

Gesponsord