17 jun 2024

|

Gesponsord

Energiekosten en regelgeving dwingen vastgoedsector tot snelle verduurzaming

De vastgoedsector kent een conventioneel imago; bouw- en beheerprocessen zijn afgelopen decennia amper veranderd. Die positie is echter mede door aandacht voor ESG-criteria en de oorlog in Oekraïne duidelijk gekanteld. Oplopende energiekosten en veranderende wet- en regelgeving, dwingen de sector tot snelle verduurzaming.

De traditionele beheerprocessen en het ontbreken van technische oplossingen om de juiste inzichten naar boven te krijgen, hebben geleid tot oplevering van gebouwen die vaak ondermaats presteren. “Bij negentig procent van de gebouwen is er ruimte voor verbetering. Pel je dat percentage af, dan zie je dat zeventig procent van alle gebouwen zelfs verder onder de maat presteert.” stelt Guus Meulendijks, samen met Jonatan Roose oprichter van Healthy Workers, aanbieder van een alles-in-één-software platform om gebouwprestaties te meten, analyseren en optimaliseren.

Technologie Het signaal tot verduurzaming wordt steeds vaker erkend, stelt Bart Stolker, partner bij vastgoedbedrijf NL asset management, met zo’n 1,5 miljard euro onder management. De druk om te verduurzamen wordt gevoed door de Europese wet- en regelgeving, vastgoedinvesteerders en ook de huurders, die steeds vaker vragen naar energie-efficiëntie en duurzame oplossingen. Daarnaast is de behoefte aan energie sterk toegenomen, terwijl de capaciteit van het stroomnet niet meegroeit, dus moet het gebouw efficiënter zijn met dezelfde stroomcapaciteit. Ook de oorlog in Oekraïne is een katalysator voor deze bewustwording. Door de stijgende energiekosten willen huurders meer grip op energiebeheer, terwijl er tegelijkertijd hogere eisen worden gesteld aan het binnenklimaat en de performance van gebouwen.

De vastgoedsector kent een achterstand ten opzichte van andere sectoren wat betreft de adoptie van technologie en data. Dit gebrek aan innovatie wordt steeds minder acceptabel, nu de aandacht voor duurzaamheid is gegroeid. Healthy Workers richt zijn oplossingen vooral op bestaande gebouwen, om die sneller en slimmer duurzamer te maken. Hun full service-oplossing pakt niet één probleem aan, maar alles van energiebeheer tot het optimaliseren van het gebouwbeheersysteem. Zelfs kleine veranderingen, zoals het aanpassen van kloktijden en het verbeteren van de interactie tussen verschillende systemen, bieden vaak al aanzienlijke energiebesparingen. “De vastgoedsector is goed voor 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Wij halen jouw gewenste binnenklimaat prestaties zo stabiel en energiezuinig mogelijk. Dit kan een energiebesparing opleveren van wel 60 procent. Onze aanpak levert in 97% van de gevallen binnen een jaar een positieve ROI op.”

Optimistisch Een andere belangrijke drijfveer voor verduurzaming is de strengere wet- en regelgeving in Europa. Een voorbeeld is de GACS-regeling, waarbij gebouwen per 2026 aan specifieke intelligentie-eisen moeten voldoen. “Als een gebouw niet voldoet, bestaat het risico dat het volledige gebouwbeheersysteem vervangen moet worden, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt.” Stolker benadrukt dat bewustwording en bereidheid om te verduurzamen inmiddels door de hele keten wordt gedeeld. Banken financieren alleen nog duurzaam vastgoed of vastgoed dat duurzaam gemaakt kan worden.

Ondanks uitdagingen zijn Meulendijks en Stolker optimistisch over de toekomst, waarbij er nog een wereld valt te winnen in het optimaliseren van bestaande gebouwen. “Onze focus ligt op het ontwikkelen van autonoom sturende gebouwen, die constant en in elke omstandigheid de gewenste binnenklimaatprestaties halen tegen een zo laag mogelijk energieverbruik.”

Gesponsord