Deel dit artikel:

2. mrt 2018

|

Economie

Gegarandeerde betaling van facturen

Journalist: Annette Hoeksema

Je hebt je eigen zaak in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en je bent van plan om uit te breiden. Misschien wel naar het buitenland. Dit betekent dat de kans op wanbetaling ook groter wordt. Om dit risico te dekken zou je een verzekering af kunnen afsluiten. Wat veel bedrijven niet beseffen, is dat je ook je facturen kunt doorverkopen: het zogeheten factoring.

Schade als gevolg van faillissement kan voor elke ondernemer desastreus zijn. Factoring is dus een manier om afnemersrisico af te dekken. Bij factoring verkopen ondernemingen facturen door aan zogeheten ’factoringmaatschappijen’ om zo eerder betaald te krijgen of ze bieden deze ter financiering aan. Dit is positief voor hun cashflow en zorgt voor minder liquiditeitsspanning voor de onderneming. Met factoring betaalt de ondernemer een vergoeding over de waarde van de factuur of omzet. Daarmee is hij ervan verzekerd dat het faillissementsrisico overgaat naar de factor maatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoe hoog de factormaatschappij zelf het risico inschat en van de marktwerking. De vraag naar factoring in Nederland neemt toe, vooral in de groothandel, industrie en de tech-sector. 


”Wanbetalingen in het MKB kunnen killing zijn”, vertelt Rob Wolthuis, secretaris bij VNO-NCW en MKB-Nederland. ”Een kwart van de faillissementen in het MKB komt door late betalingen.” De politiek zet veel druk op instanties en het bedrijfsleven om betaaltermijnen naar beneden te krijgen en heeft daarom een wet aangenomen waardoor de maximale betaaltermijn van grootbedrijf naar MKB zestig dagen mag zijn. Voor de overheid geldt een betaaltermijn van maximaal dertig dagen. Ook ondersteunt het ministerie van Economische Zaken private partijen die bedrijven aansporen om kleine leveranciers binnen dertig dagen te betalen. 


Wolthuis: ”Feit blijft dat lange betaaltermijnen een probleem blijven voor kleinere bedrijven. Factoring is een manier voor het MKB, maar ook voor grotere bedrijven, om facturen te laten voorfinancieren”. Naast factormaatschappijen zijn er ook fintech-bedrijven die zich op deze dienst storten. Op basis van data en analyses van betaalgedrag brengen zij de kredietwaardigheid van bedrijven in beeld en kunnen zij het proces van facturering en betalingen voor ondernemers stroomlijnen. 


Kenmerkend voor factoring is de flexibele hoogte van de maximaal te verkrijgen financiering. Als de omzet stijgt, stijgt ook de kredietruimte. Dit kan voor (groeiende) ondernemingen beslissend zijn bij hun keuze voor factoring, aangezien traditionele financiering gebonden is aan een kredietplafond. ”Hoewel sommige mensen het idee hebben dat factoring een financieringsmiddel is voor bedrijven die slecht presteren, is het juist een middel voor gezonde, snelgroeiende bedrijven die hun groei veilig willen stellen,” vertelt Rene Pieren, voorzitter van het bestuur van FAAN. 


In de zomer van 2011 is de Factoring & Asset-based financing Association Netherlands (FAAN) van start gegaan. ”Een trend die we in het MKB nu zien is de toenemende interesse in het verkopen van één debiteurenvordering, in tegenstelling tot bijvoorbeeld debiteurenportefeuilles. Dit noemen we single invoice financing, of spot factoring,” aldus Pieren. Bij deze vorm kiest de klant welke vordering hij direct te gelde maakt door deze te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die een grote opdracht van één opdrachtgever gerealiseerd heeft en niet op zijn geld wil wachten. Dit is een alternatief voor een financiering in combinatie met een kredietverzekering en incasso door derden. 


Pieren verwacht dat factoring in Nederland de komende jaren een verdere vlucht zal nemen. ”Eigenlijk is het een goede optie voor ieder bedrijf dat het risico op wanbetaling wil indammen.”

Gesponsord