Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

‘Hypotheken als duurzame besparing. Ondanks stijgende rente, lagere lasten’ Duurzaam zijn in je huis en geld besparen? Dit kan ook binnen je hypotheek.

In 2022 zien we verder stijgende wo-ningprijzen, maar ook de hypotheek-rente stijgt op dit moment in een snel tempo. Het leven wordt steeds duurder en de kosten voor energie en levensonderhoud waren nog nooit zo hoog. Kortom, voor veel mensen best wel wat uitdagingen om onbezorgd te kunnen blijven wonen. Toch zijn de huidige hypotheekrentes nog steeds laag als je deze vergelijkt met het ver-leden. Jouw hypotheek kan nu helpen om deze uitdagingen aan te gaan.

Overstappen vs. aanpassen

Er zijn meerdere manieren om te besparen met je hypotheek. Als je nog een erg hoge rente hebt, kan je met jouw hypotheek overstappen naar een andere geldver-strekker. Met een nieuwe lagere rente dalen jouw maandelijkse hypotheekkos-ten. Maar nu overstappen is ook nuttig als je verwacht dat de rentes verder gaan stijgen en de rentevaste periode van jouw hypotheek binnenkort afloopt. Dit lijkt misschien minder aantrekkelijk, maar doordat de rente is gestegen is de vergoe-ding voor het vervroegd terugbetalen aan je huidige geldverstrekker waarschijnlijk een stuk lager geworden. Zo kan het toch goed uitpakken. Naast oversluiten kun je ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn om jouw bestaande hypotheek aan te pas-sen. Je kan bijvoorbeeld kijken of je kunt rentemiddelen. Dit betekent met de huidi-ge marktrentes dat je vaak een lagere rente kunt krijgen voor je hypotheek. Je rente kan ook dalen door extra terug te betalen op je hypotheek of door aan te tonen dat jouw woning in waarde is gestegen. En een lagere rente betekent lagere maandlasten.

Heb je toch een nieuwe droomwoning ge-vonden en ga je verhuizen? Dan is het zin-vol om te kijken of je je huidige rente met je mee kunt verhuizen, of een nieuwe hy-potheek te sluiten waarmee dit in de toe-komst mogelijk wordt. Hiermee bespaar je vanwege de hogere actuele rente direct al een bedrag per maand. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld al met pensioen bent of gaat. Er is dan vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht, zoals het verhogen van de hypotheek. Wanneer je met pensioen bent is je pensioen-inkomen vaak lager dan je arbeidsin-komen en zit het geld vaak in de stenen van het huis. Door de hypotheek een stukje te verhogen kan met de lening het huis bijvoorbeeld worden aangepast met trapliften voor extra comfort en zo kan je langer thuis blijven wonen op een prettige manier.

Woningverduurzaming

Verduurzaming is een win-win situa-tie. “We willen allemaal een betere en schonere wereld achterlaten aan onze kinderen”, vertelt Sanne Veldhoven-Vogel, CEO Conneqt. “Tegelijkertijd willen we op een fijne manier wonen tegen lage(re) lasten. Bij het aangaan van een (nieuwe) hypotheek kun je alvast rekening houden met de verduurzaming van je huis. Er is een EBB (het energiebespaarbudget), dit is een extra potje bovenop je hypotheek die speciaal is voor verduurzaming van je huis. Ben je helemaal gesettled in je huis en wil je na verloop van tijd gaan verduurzamen? Vanuit dit ‘potje’ kunnen dan uitgaven, zoals zonnepanelen of een warmtepomp, worden gedaan om het huis te verduurzamen. Dit brengt naast een bijdrage voor een betere leefomgeving ook extra comfort en mogelijk een besparing in de energielasten op.”

Verduurzaming van woningen is onder-deel van het zogenaamde ESG-beleid binnen de Blauwtrust Groep. ESG staat voor Environmental, Social en Gover-nance. “Dit zijn allerlei doelstellingen die ervoor moeten zorgen dat we milieuvrien-delijker en sociaal leven”, stelt Ferdinand Veenman, CEO van Blauwtrust Groep. Kortom, een betere wereld voor nu en later. “De Woonpas is een mooi voorbeeld van onze betrokkenheid en aandacht voor ESG. Dit is een innovatief concept waarbij gemeenten samenwerken met de Gemeen-telijke VerduurzamingsRegeling (GVR) om woningeigenaren volledig te kunnen ontzorgen bij het verduurzamen van de woning, waarbij de eigenaar zelf geen investering hoeft te doen.
Uiteraard proberen we met onze produc-ten steeds bij te dragen aan die betere we-reld. Zo bieden we ruime mogelijkheden om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. Maar bieden we ook extra mogelijkheden als je met pensioen bent en jouw lening wilt oversluiten of wilt verhui-zen. Daarnaast blijven we mogelijkheden onderzoeken om het voor jou zo eenvou-dig mogelijk te maken om onbezorgd en prettig te kunnen blijven wonen.”


Het is lang geleden dat een hypotheek bij-na alleen via de lokale bank afgesloten kon worden. Steeds meer lokale en internatio-nale investeerders bieden nu ook hypo-theken aan in Nederland, vaak geholpen door gespecialiseerde dienstverleners. Al ruim dertig jaar is Blauwtrust Groep actief op de Nederlandse woningmarkt als zo’n onafhankelijke dienstverlener. Toch is het voor veel consumenten en institutionele partijen een onbekende partij. Blauwtrust Groep werkt via de dochterbedrijven DMPM, Quion, Conneqt en de bij velen wel bekende De Hypotheker. Recent heeft de groep ook een minderheidsbelang genomen in Romeo Financiele dienstver-lening, een bedrijf gespecialiseerd in het ontzorgen van adviseurs en geldverstrek-kers.

Hypotheken van Blauwtrust Groep

Veenman: “Om een hypotheek in Ne-derland aan te bieden heb je meerdere partijen nodig. Binnen Blauwtrust Groep komen al deze partijen samen om hypo-theken namens geldverstrekkers aan te kunnen bieden. Zo ontzorgt DMPM de investeerder die wil beleggen in Neder-landse woninghypotheken, zorgt Conneqt ervoor dat hypotheekadviseurs voor hun klanten/consumenten deze hypotheken kunnen aanvragen, zorgt Quion namens de geldverstrekker voor de administratie van de hypotheek en kan onder andere een adviseur van De Hypotheker consu-menten helpen om de juiste hypotheek te kiezen.”

De namen van deze bedrijven komen mis-schien niet bekend voor. “Toch gingen van de in 2021 verstrekte hypotheken één op de zeven hypotheken door onze handen”, aldus Veldhoven-Vogel. “En waarschijn-lijk herken je wel onze producten zoals Hypotrust, HollandWoont, Robuust Hy-potheken, Clarian Wonen en IQWOON Hypotheken. Elk product met zijn eigen kenmerken, rentes en mogelijkheden. Zodat er bijna altijd wel een hypotheek is die bij jou past.”

Een investering in een adviseur is snel terugverdiend. Veldhoven-Vogel: “Een hypotheek is waarschijnlijk de grootste financiële transactie die je in je leven ver-richt. Kies daarom voor een adviseur die je kan voorzien van een goed advies om zo een hypotheek af te sluiten die duurzaam is en voorwaarden heeft die passen bij jouw situatie. Zo zorgen al onze bedrijven er voor dat jij zorgeloos in jouw woning kunt wonen.”

Wil je meer weten over onze hypotheken en de mogelijkheden die ze jou bieden? Vraag dan jouw adviseur of kijk op de websites van onze producten:

hypotrust.nl

 iqwoon.nl

robuusthypotheken.nl

clarianwonen.nl 

hollandwoont.nl

Gesponsord