Deel dit artikel:

22. feb 2018

|

Economie

Logistiek is belangrijk voor Nederland

Journalist: Malini Witlox

Binnen Europa mag Nederland dan qua oppervlak maar een dorp zijn, het is logistiek gezien wel een heel belangrijk dorp. Jaarlijks wordt in de Rotterdamse haven ruim 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen en ook Amsterdam en Schiphol doen het prima. Het verdienmodel verschuift echter wel volgens Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistics bij ABN AMRO. “Oost-Europa neemt de wegvervoersrol over, het Nederlands marktaandeel zie je op dat vlak duidelijk dalen. Nederland heeft echter wel kansen om een multimodale regierol te spelen. Als we in staat zijn onze logistieke kennis te organiseren binnen de dynamiek van de snel veranderende omstandigheden, zitten we op de juiste koers.”

De schepen die de mainports aandoen, worden steeds groter; de grens van 20.000 teu is overschreden. Dat leidt wel tot een capaciteitsgebrek bij de afhandeling van de containers. Bart Jan Koopman, algemeen directeur bij Evo fenedex, maakt zich daar zorgen over. Hij vindt het belangrijk  dat de mainports er in de komende jaren alles aan doen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en maximaal service te blijven verlenen aan hun klanten aan zee (reders) maar vooral ook die aan landzijde. “Verladers hebben er groot belang bij dat hun goederen op tijd, in de juiste conditie en tegen een redelijke prijs de klant bereiken.”

De havens houden zich volgens Banning niet alleen bezig met het binnenhalen van zo groot mogelijke goederenvolumes. Ze kijken over hun grenzen heen en maken de havenfunctie slimmer. “Hoe kun je die goederen efficiënt naar het achterland krijgen? Je moet de data die door de keten gaat vertalen in slimme logistieke oplossingen. Ketenpartijen beschikken over belangrijke informatie die het proces inzichtelijker en efficiënter kunnen maken. Het is dan wel belangrijk transparant te zijn naar je partners. Als je traditioneel blijft denken in termen van concurrentie, kom je niet ver.”

Nu vervoerders steeds nauwer met verladers samenwerken, verwacht Banning van hen ook een rol in de circulaire economie. “Veranderende maakprocessen zijn leidend. Wat voor de één een afvalstof is, is voor de ander een grondstof. Verbind als logistiek dienstverlener die partijen.”

Bart Jan Koopman is ook gedeeltelijk voorstander van nauwere samenwerking in de logistiek. Samenwerkingen kunnen volgens de algemeen directeur bij Evo Fenedex heel goed uitpakken maar ook minder goed. “Standaarden voor bijvoorbeeld het aanreiken van ladinginformatie in zeehavens werken heel goed. Verladers kunnen dan beter inspelen op de actuele situatie en hoeven zich geen zorgen te maken over andere informatie die Antwerpen bijvoorbeeld vraagt ten opzichte van Rotterdam.” Een samenwerking op IT- gebied kan volgens Koopman een grote stap voorwaarts zijn. “Ook samenwerking tussen overheidsdiensten aan twee kanten van de grens kan het toezicht verbeteren.”

Maar samenwerken kan ook een keerzijde hebben. Concurrentie leidt tot betere dienstverlening. Samenwerking mag volgens Koopman daarom nooit leiden tot monopolistische tendensen. “Dit zien we nu soms gebeuren in de containerlijnvaart. Daar is sprake van slechts één type service en het niveau van deze service ligt niet al te hoog. Zoiets mag bij samenwerking tussen havens nooit gebeuren.”

Gesponsord