Deel dit artikel:

17. mei 2018

|

Economie

Martine Hafkamp: 'Back to the future'

Beleggen voor particulieren en MKB-ondernemers zal zich steeds meer lenen voor robotisering. Dit betekent voor een groot aantal (nieuwe) beleggers geen persoonlijk contact tussen beheerder en cliënt, op het eerste gezicht lagere kosten en vooral beleggingen in beleggingsfondsen en ETF’s. Beleggen wordt zo meer gemeengoed. Deze vorm van beleggen zal langzaam groeien omdat het vooral de jongere generaties aanspreekt en die zitten veelal in een andere fase van hun leven met andere prioriteiten. Ze beschikken vaak nog over een relatief klein vermogen, wensen vooral gemak, maar realiseren zich steeds meer dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor een goede oude dag. 

 

Een gevaar van robotisering is de grote som vermogen die belegd zal worden in ETF’s. Door de grote vraag naar ETF’s stijgen zowel de goede als de slechte aandelen in zo’n mandje. Dat de slechte stijgen is onterecht en niet alleen worden die aandelen daardoor (veel) te duur, maar daarmee een aantal indices eveneens. Dit zal in de toekomst steeds meer leiden tot correcties met grotere uitslagen. Niet alleen de ‘slechte’ aandelen corrigeren, maar de ‘goede’ ook. Die laatste worden daardoor te goedkoop. Daardoor worden kopers naar de markt gelokt waardoor de ETF weer in waarde stijgt. Kortom, de beweeglijkheid zal toenemen. 

 

De grote vraag naar ETF’s zal tot wildgroei leiden. Dit zien we nu al. ETF’s met een hefboom of op illiquide sectoren. De problemen met trackers op de reverse VIX veroorzaakten de correctie van begin februari dit jaar. Dit was een voorproefje van welke kant het op kan gaan.

 

Robotisering in onze sector zal tevens concentratie opleveren. Het zal steeds moeilijker worden je te kunnen onderscheiden en dus gaat een aantal partijen samen verder. Robotisering is overigens een uitkomst voor de ‘gemaksklant’. Mensen die geen interesse hebben in, geen tijd hebben voor of geen kennis hebben van beleggen. Voor de meesten geldt dat ze nog over een relatief klein vermogen beschikken. Maar naar mate dit vermogen in de loop der jaren groeit, zullen procentuele uitslagen in absolute zin ook toenemen. Naar verwachting zal dan de roep om persoonlijk contact groter worden, waardoor de beleggers een overstap naar het ‘old school’ vermogensbeheer zullen overwegen.

 

Daarnaast zullen er altijd mensen blijven die denken het met tips en pareltjes zelf beter te kunnen doen. Dat snap ik, want het is een leuke hobby. Maar ook hier zal digitalisering steeds meer doorgevoerd worden. Ook beurzen zullen steeds meer samenklonteren, wat ertoe zal leiden dat doorlopende handel mogelijk wordt. Aandelen zullen geen slotkoers meer hebben omdat er altijd wel ergens op de wereld in gehandeld kan worden.

 

Internationaal zal vermogensbeheer vooral gaan groeien in de opkomende markten. Hier krijgen steeds meer mensen meer te besteden en zullen ze willen zorgen voor hun oude dag. In deze landen doet de staat dit veelal niet voor hen. Sowieso zullen er steeds meer mensen zelf moeten zorgen voor een onbezorgde tijd na de pensionering. Steeds minder overheden zien dit als hun taak of ze kunnen dit niet meer betalen. Wel zullen in de opkomende markten meer en meer de staatsfondsen (sovereign wealth funds) meetellen op de internationale beleggingsmarkten. 

 

Ook internationaal zullen de kosten van beheer blijven oplopen. Het gevolg zal zijn dat ook hier een concentratie van de sector zal plaatsvinden. Tevens zullen er slagen gemaakt worden wat betreft digitalisering en big data management. Internationaal zal de transparantie in kosten verder toenemen, want in het merendeel van de wereld zijn ze nog niet zo ver als in Nederland.

 

Martine Hafkamp, Fintessa Vermogensbeheer

Gesponsord