Deel dit artikel:

2. mrt 2018

|

Economie

Meer vraag naar duurzaam beleggen

Journalist: Marc van der Sterren

Duurzaamheid is geen hype. Het is een trend. Ook beleggers zijn inmiddels overtuigd van de noodzaak rekening te houden met milieu, sociale omstandigheden, maar ook goed bestuur.

Fondsbeheerders dienen openheid van zaken te geven en zullen vaker ecologische, maatschappelijke en bestuurs-aspecten (ESG) analyseren bij beleggingen in staatsobligaties.


Investeerders focussen vooral op de middellange en lange termijn stelt Jessica Ground, internationaal hoofd rentmeesterschap bij vermogensbeheerder Schroders. “Bij extreme weersomstandigheden bijvoorbeeld, zien we dat staatsobligaties beter presteren dan andere binnenlandse aandelen.”


Bij staatsobligaties dient vooral prioriteit te worden gegeven aan goed bestuur en sociale investeringen. Ground noemt als voorbeeld Japan, een land met een hoge schuldenlast. Een sterke sociale cohesie en gedegen overheidsinstellingen hebben het echter mogelijk gemaakt om toch een redelijke welvaart te behouden.


Duurzame onderwerpen als milieu winnen aan belang. Het publiek vraagt erom, dus houden ook vermogensbeheerders daar rekening mee. Bijvoorbeeld door de lange-termijn-impact voor de verschillende risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, in hun 30-jarige prognoses op te nemen.


Opkomende markten zijn extra kwetsbaar. Overheidsinstanties en andere instellingen zijn doorgaans minder ontwikkeld, wat het voor beleidsmakers moeilijk maakt om in te grijpen in tijden van crisis. Vermogensbeheerders zullen daarom in dit soort landen extra aandacht besteden aan het evalueren en monitoren van de risico’s. Dit kan door bedrijfsbezoeken en audits met een breed scala aan beoordelingspunten.

Gesponsord