Deel dit artikel:

29 jun 2018

|

Economie

Meer vraaggerichte HR met HR-profiling

Journalist: Marjon Kruize

3 vragen aan Paulien Huizenga, Directeur Bonte Bij


Managers willen dat HRM meer vraaggericht gaat werken. Hoe kan ‘HR-profiling’ helpen?

“Door centralisatie van HRM en de komst van selfservice is er meer afstand ontstaan. Met HR-profiling kan er meer vraaggericht gewerkt worden zonder dat de efficiency daalt of kostenstijging. HRM werkt dan op basis van HR-behoefteprofielen die aansluiten bij de verschillende organisatieonderdelen. Je kunt dan meer werken vanuit de vraag van de managers en medewerkers.”


Maar HRM is toch al heel mensgericht?

“De meeste P&O’ers proberen managers en medewerkers goed te helpen, maar met de standaard HR processen kan je niet iedereen met alles helpen of het beleid steeds aanpassen, en dat moet je ook niet willen. Je moet inrichten wat de organisatie echt nodig heeft.”


Hoe zien HR-profielen er in de praktijk uit?

“Als een afdeling bijvoorbeeld veel verzuim heeft, dan kun je je daar op richten en focus je minder op andere zaken. Je brengt dus meer focus aan binnen je HRM activiteiten en zet gericht je HR capaciteit in. Er zijn HR analyses en ICT tools beschikbaar die je hierbij kunt inzetten. Samen met de managers wordt er dan een passend HR-profiel van een afdeling gemaakt. Samen kan je standaard en maatwerk combineren zodat je beter aansluit bij de echte behoefte en het toch efficiënt blijft.”


Gesponsord