Deel dit artikel:

10 dec 2018

|

Economie

Onderhandelingen ePrivacy Verordening 2019

In mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geïntroduceerd. In het kort betekent dit dat privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid, organisaties hier meer verantwoordelijkheid voor dragen en dat toezichthouders van het onderwerp boetes mogen uitdelen aan diegenen die nalaten de AVG te honoreren. 

 

In de lijn met de AVG wordt er nu onderhandeld over de ePV (ePrivacy Verordening), die de huidige ePrivacy Richtlijn zal vervangen. Die richtlijn maakt onderdeel uit van de Telecommunicatiewet. Omdat een richtlijn meer ruimte laat dan een verordening, verschillen regels voor e-mail, telemarketing en cookies tussen de verschillende lidstaten. 

De Europese Commissie tracht met de ePrivacy Verordening Europa-breed uniformiteit te creëren. Daarnaast moeten de ePrivacy richtlijnen in lijn worden gebracht met de AVG. Bedrijven die in meerdere Europese landen actief zijn, ervaren vaak moeizaamheden in hun werk wegens de afwijkende richtlijnen per lidstaat. Het is daarom mede in hun belang om uniformiteit na te streven.  

 

De impact van de ePV kan groter zijn voor marketingwerkzaamheden dan de AVG. Dat komt doordat de wet de regels bepaalt voor marketingkanalen. De AVG kent zes rechtsgronden voor gegevensverwerking. Rechtmatigheid rondom de verwerking van gegevens kan alleen bereikt worden als tenminste een van de zes rechtsgronden van toepassing is. In de ePrivacy Verordening wordt nu getracht diezelfde rechtsgronden als uitgangspunt te nemen. 

De onderhandelingen worden vervolgd.

Gesponsord