24 mei 2024

|

Gesponsord

Paris Proof bouwen, CO2 meten is weten

Duurzaam bouwen is eigenlijk pas écht duurzaam als ook het productieproces van de gebruikte materialen zonder uitstoot plaatsvindt. Dat is nog maar relatief weinig het geval in bouwend Nederland. Sommige bedrijven zetten nu echter een stap extra en kunnen de uitstoot van het gehele productieproces doorrekenen.

Cradle-to-cradle Circulaire economie begint steeds meer gemeengoed te worden, nu de klimaatdoelen van Parijs gehaald zullen moeten worden. Volledig circulair bouwen betekent modulaire en demontabele gebouwen ontwikkelen, waarbij alle grondstoffen uiteindelijk volledig hergebruikt moeten kunnen worden. Dat een ontwerp dus zodanig in elkaar gezet wordt, dat na demontage alles veilig teruggegeven kan worden aan de natuur of kan worden hergebruikt. Deze ‘cradle-to-cradle’ filosofie is onmisbaar om circulair te bouwen.

Bij de bouw van kantoren, huizen en grote bedrijventerreinen wordt veel materiaal gebruikt dat in het productieproces CO2 uitstoot. Bij Delta Development zijn ze jaren geleden een weg ingeslagen met het analyseren van het materiaal dat gebruikt wordt voor de bouw en aangeleverd wordt door de leveranciers. “Je kunt een mooi duurzaam gebouw neerzetten, maar als er een grote uitstoot van CO2 plaatsvindt gedurende dat proces, moet je je natuurlijk wel afvragen waar je mee bezig bent.” Aan het woord is Coert Zachariasse, CEO van Delta Development, waar ze circulaire bouw en economie omarmen.

Rekentool Met de CO2 rekentool die de firma Wisebrick heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met Delta Development, is de totale CO2 voetafdruk van een gebouw nauwkeurig te berekenen. Dat is waardevol omdat je daarmee bijvoorbeeld leveranciers kan aansporen om hun producten te verbeteren. In de rekentool worden alle CO2 uitstotende factoren meegenomen in de emissieanalyse. En dan wordt meteen duidelijk wat de grote ‘boosdoeners’ zijn: heipalen, betonvloeren en ook zonnepanelen hebben een grote voetafdruk. Met de tool kan vanaf de ontwerptafel de emissie worden berekend én voorspeld. “Er is een compleet digitaal bestand van alles wat er in het gebouw zit. Zo krijg je een goed beeld van de zogenaamde ‘embedded’ footprint en op basis daarvan ga je kijken naar je materiaalkeuzes. Op de stand die Delta en WiseBrick hebben op het Paris Proof Plein kunnen we je dat allemaal laten zien.”

Zo wordt bewustwording gecreëerd, ook bij de leveranciers en gebruikers. De regelgeving is nog voortdurend aan verandering onderhevig, maar dat circulair bouwen de toekomst heeft, daar twijfelt Zachariasse niet aan. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de weg is. Het is een investering die zich terugbetaalt.”

Gesponsord