Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Personeelstekort staat innovatie en verduurzaming in de weg

Journalist: Marjon Kruize

|

Foto: Lily Tiger  

We staan in Nederland voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Alle sectoren, dus ook de transport en logistiek, moeten hier hun steentje aan bijdragen. De sector kan hierin een grote bijdrage leveren, maar er staat één grote uitdaging in de weg: de grote personeelstekorten.

 

 


In 2020 lanceerde TLN een duidelijke duurzaamheidsvisie voor de transport- en logistieke sector, met het doel om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. Zo was het plan dat nieuwe vrachtauto’s die in de Nederlandse binnensteden rijden geen uitlaat meer zouden hebben. Ook in de buitengebieden moet de uitstoot van voertuigen verlaagd worden, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame biobrandstoffen. Al laatste zet de sector zich in voor meer efficiëntie in de logistieke keten waardoor het aantal gereden kilometers omlaag kan.

 


Mooie, duurzame plannen waar veel transportbedrijven ook al volop mee aan de slag zijn. Echter, om echt een slag te slaan is een hoop mankracht nodig. En laat daar nou juist een groot tekort aan zijn in de logistieke sector.

 


Ook transport en logistiek hebben de afgelopen jaren de effecten van de coronacrisis gezien, maar waar andere sectoren te maken hadden met een verminderde vraag, ging in de transport en logistiek de vraag juist de lucht in door de grote toename in het aantal online bestellingen. 53 procent van de werkenden in de logistieke sector geeft aan dat het huidige logistieke proces niet bestand is tegen de manier waarop Nederlanders vandaag de dag bestellen, stelt Transport Online aan. Het tekort aan personeel is daarvoor één van de belangrijkste redenen.

 


46 procent van de ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg en 30 procent van de logistiek dienstverleners geeft aan dat zij te maken hebben met een tekort aan personeel, zo meldt TTM. Het aantal openstaande vacatures is hoog en de pensioenuitstroom neemt verder toe. De verwachting is dan ook dat de logistieke sector de komende jaren in het teken zal staan van het personeelstekort.

 


Om de duurzaamheidsuitdagingen alsnog te lijf te gaan en onze transport en logistiek innovatief en vooruitstrevend te houden, is er dus werk aan de winkel. Aan de ene kant zullen technologische oplossingen hier een belangrijke rol in gaan spelen, maar belangrijker nog is het werven en behouden van goed personeel. Belangrijk daarbij, zo meldt onder andere ABN AMRO, is het opstellen van een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor een goede werk-privé balans, goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden voor personeel. Daarnaast is het ook belangrijk extra te focussen op de werving van goed personeel. De supply chain, transport en logistiek zijn complex dus als je een recruitmentbureau in de armen neemt, moeten zij daarover wel voldoende kennis hebben. Ook kan het verstandig zijn om personeel extra opleidingen en trainingen aan te bieden, zodat zij op de toekomst voorbereid zijn. Alleen als het personeelstekort aangepakt wordt, kan de transport- en logistiek haar innovatieve zelf zijn en blijven.

Gesponsord