Deel dit artikel:

30 aug 2021

|

Economie

Santen & Gasille Finance: partner bij bedrijfsfinanciering in de glastuinbouw

In het MKB wordt steeds vaker gekozen voor alternatieve manieren van financiering. Eén op de vijf bedrijven in die sector kiest voor andere opties dan de bank. Voor MKB-bedrijven is er dan ook een enorm aanbod van allerlei vormen van alternatieve financiering. In de glastuinbouw en het agrarisch vastgoed is dit echter minder aan de orde.

“We zien dat veel agrarische ondernemers afhankelijk zijn van financiering via banken”, vertelt Jaap Stolze, vastgoed adviseur en financieringsspecialist bij Santen & Gasille Finance. En daar wringt de schoen, want de banken hebben hun financieringsbeleid de laatste jaren flink aangescherpt waardoor de financierings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een grote groep ondernemers in de glastuinbouw wordt beperkt. Met Santen & Gasille Finance bieden wij een alternatief.

Santen & Gasille Finance maakt financiële analyses voor bedrijven en begeleidt ze bij het verkrijgen van financiering. “Dat kan een bancaire financiering zijn, maar als alternatief bieden we ook privaat geld als oplossing of een combinatie van beide”, stelt Stolze. “Door de waardestijging in het agrarisch vastgoed zien we nu namelijk ook veel ondernemers die hun bedrijf te gelde maken en daardoor vermogend worden. Zij zijn vaak op zoek naar manieren om hun geld te investeren. Via Santen & Gasille Finance krijgen zij dan de mogelijkheid om een deel van hun geld te investeren in moderne, toekomstgerichte glastuinbouwbedrijven.”

Dat levert de oudernemers rendement op, maar geeft ze ook de mogelijkheid een nieuwe generatie glastuinbouwers te ondersteunen. “We zien regelmatig succesvolle ondernemers die hun bedrijf verkopen aan jonge ondernemers zonder startkapitaal”, vertelt Sybrand Abma, mede-eigenaar van Santen & Gasille Finance. “De oudere ondernemer haalt daar een mooi rendement uit, maar kan vaak ook nog een steentje bijdragen aan de sector door de jongere ondernemer te coachen. Zelf hoeft hij niet zo nodig meer voorop in de troepen te lopen, maar hij kan zo nog wel bezig blijven in een sector die hij een warm hart toedraagt.”


Santen & Gasille Finance kiest de bedrijven die voor deze alternatieve financiering in aanmerking komen zorgvuldig uit, vertelt Stolze. “We toetsen hen op allerlei criteria, waaronder rentabiliteit en ondernemerschap en introduceren bedrijven alleen bij potentiële investeerders als we er zelf van overtuigd zijn dat er sprake is van een verantwoorde financiering. In de sector zien we momenteel veel schaalvergroting, maar het areaal aan glastuinbouw blijft in Nederland ongeveer hetzelfde. Gemiddelde of kleinere bedrijven kunnen dus ook heel rendabel zijn. Dat maakt dat ze voor investeerders heel interessant kunnen zijn, zelfs als de banken ze niet of beperkt willen ondersteunen.”


Dat de banken dat niet doen, heeft niet altijd te maken met de kwaliteit van het bedrijf of ondernemer, aldus Stolze. “Ze hebben simpelweg te maken met allerlei wet- en regelgeving waardoor ze beleidskeuzes moeten maken en zich liever richten op duurzame en toekomst vaste bedrijven vanuit een eigen definitie. Nederland is het grootste kenniscentrum op het gebied van tuinbouw en het is enorm belangrijk voor de innovatie dat ook de kleinere bedrijven blijven ondernemen. Met Santen & Gasille Finance proberen we het gat te dichten.”

Gesponsord