Deel dit artikel:

7. mrt 2019

|

Economie

Toekomstproof én passend

Journalist: Wesley Meijer

Het vervoersplan dat Miranda Koning bij woningcorporatie Ymere doorvoerde, leverde haar de titel Mobiliteitsmanager van het jaar 2016 op. “Een mooie erkenning voor wat we gezamenlijk hebben bereikt.”

“Ik ben voorgedragen als kandidaat,” vertelt Koning over haar uit- verkiezing. “Uiteindelijk pikte de vakjury mij eruit met twee anderen en vertelde ik in een gesprek over wat we bij Ymere hebben bereikt, de doelstellingen en ambities.” Tijdens het Fleetmanagement Event 2016 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam koos de jury haar afgelopen mei vervolgens als winnaar. “Dat was nogal onwerkelijk, omdat ik contractbeheerder ben en mobiliteitsbeleid erbij doe. Ik had verwacht dat de prijs zou gaan naar iemand die zich hier fulltime mee bezig houdt. Ik kijk nu naar de bokaal en ik zie de prijs vooral als mooie erkenning voor wat we gezamenlijk bij Ymere hebben bereikt.”

De Amsterdamse woningcorporatie concludeerde twee jaar geleden dat het leasebeleid niet meer aansloot bij de behoeften. Ymere stelde zich de vraag wat wel of niet gefaciliteerd moest worden met het oog op transparantie en de toekomst en wat past bij een woningcorporatie die zich richt op huurders met een bescheiden inkomen. Koning: “We hebben eerst de uitgangspunten en de methode van het nieuwe vervoersplan bepaald. Deze zijn tot stand gekomen door de mobiliteit van onze medewerkers in verschillende vervoerstypen in te delen. Daarna is gekeken naar het declaratiegedrag van onze medewerkers. De kilometervergoeding is daarop afgestemd. Uiteindelijk zijn we gekomen tot het vervoersplan dat er nu ligt.”

Dit plan kent drie vervoerstypen: onder type 1 vallen de medewerkers zonder zakelijke reisbeweging die zakelijke kilometers kunnen declareren of gebruikmaken van een fiets, auto of scooter van Ymere. Het tweede type is de werknemer die wel veel kilometers maakt. Zij zijn zichtbaar omdat ze veel bij huurders thuiskomen. Zij zijn herkenbaar aan bedrijfskleding en maken gebruik van een voertuig van Ymere. Het derde type medewerker maakt veel zakelijke reisbewegingen, maar zij komen meer bij regiokantoren en stadsdelen en minder bij klanten. Zij krijgen elke maand een standaard vergoeding die is gebaseerd op hun gemiddeld gemaakte kilometers.

“Mooi die verschillende soorten werknemers, maar dan begint het pas”, zegt Koning. Na de implementatie is het zaak de medewerkers bewust te maken. Is het slimmer om de fiets te pakken? Kun je een aantal afspraken achter elkaar plannen, zodat je niet de hele dag heen en weer hoeft te rijden? “Dat is nog een uitdaging, omdat daar ook een verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer.”

De uitdaging in het ideale mobiliteitsbeleid is volgens Koning een balans te vinden tussen het toekennen van vervoersmiddelen en de kernwaarden van Ymere, waar betaalbaar wonen centraal staat. Daar had de jury tijdens het event, de netwerkdag voor verantwoordelijken van een wagenpark en/of mobiliteit binnen organisaties, dan ook oog voor. Het rapport: ‘Miranda heeft in een korte periode een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd bij woningcorporatie Ymere. Dit beleid moest behalve transparant en toekomstproof ook passend zijn bij het imago van de organisatie. Miranda heeft naar onze mening met veel energie draagvlak gecreëerd bij haar directie voor het nieuwe beleid. Haar aanpak wordt daarbij als verfrissend ervaren.’

Het plan werd in oktober vorig jaar ingevoerd en nu, bijna een jaar later, zijn Koning en haar collega’s doorlopend aan het evalueren. “De werknemer moet zich bewust worden van zijn reisbewegingen en wij kijken als werkgever of we verbeteringen kunnen doorvoeren. Wat is de behoefte en hoe kunnen wij dat faciliteren? Dat is op mobiliteitsgebied constant de uitdaging.”

Gesponsord