10 jun 2024

|

Gesponsord

Vierde landbouwrevolutie herstelt ecologisch evenwicht

De laatste zestig jaar is de voedselbehoefte van de groeiende wereldbevolking beantwoord met het opschroeven van de intensiteit in de veeteelt en akkerbouw. Deze ontwikkeling heeft onze aarde uitgeput en bedreigt ons voedselsysteem: tijd voor de vierde landbouwrevolutie.

Tijdens de eerste landbouwrevolutie, waarbij we op een vaste plek gingen boeren, en de tweede, die de landbouw mechaniseerde, was de impact op de leefomgeving nog relatief beperkt. De complicaties namen vooral toe gedurende de derde revolutie van de laatste halve eeuw. Onder druk van een groeiende wereldbevolking zag een reeks van nieuwe technologieën het licht, zoals kunstmest en pesticiden. Dankzij deze innovaties ging de productie van gewassen, maar ook van zuivel en vlees, explosief omhoog. “Onder druk van die intensiteit en de gekozen technologieën, hebben we echter ook misstappen gemaakt. Door ons eenzijdig te richten op productie, hebben we onbewust het voedselsysteem beschadigd. Kunstmest is erg efficiënt, maar zo goedkoop dat we tientallen jarenlang zwaar hebben overbemest, met als gevolg schade aan waterwegen en enorme milieuproblemen.” stelt Adam Anders, managing partner en co-founder van Anterra Capital, een investeringsmaatschappij die start-ups financiert die een veiliger, veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem creëren. Anterra beheert $450 miljoen verspreid over 2 fondsen en is van plan om binnenkort een derde fonds op te halen.

Een andere aanpak Het is de hoogste tijd, meent Anders, om een vierde landbouwrevolutie te ontketenen die het ecologisch evenwicht tussen mens, dier en plant herstelt. “We moeten stoppen te concentreren op opbrengst per vierkante meter of per kip, en in plaats daarvan kijken naar een duurzame verhouding tussen input en output. Het gaat om het creëren van een veerkrachtig, regeneratief voedselsysteem.”

Anterra Capital benadert de landbouw- en voedselindustrie vanuit drie pijlers: milieu, economie en sociaal. Anders benadrukt daarbij dat het onmogelijk is om positieve rendementen te behalen zonder rekening te houden met milieu- en voedingsimpact. “Klimaatverandering, dierenwelzijn, obesitas en biodiversiteitsverlies zijn slechts enkele van de kwesties die aangepakt moeten worden om duurzame en winstgevende investeringen te garanderen. Elke investering moet een wezenlijk verschil kunnen maken in het veranderen van ons huidige voedselsysteem.” stelt Anders.

Een nieuwe filosofie Maarten Goossens, partner en co-founder van Anterra Capital, licht toe dat Anterra zich richt op twee transformatieve technologieën: biotechnologie en digitale technologie. “We kijken naar startups over de hele wereld en in alle stadia, maar onze focus ligt voornamelijk op vroege fasen. We hebben ook bedrijven vanaf nul opgebouwd omdat we kansen zagen die onbenut bleven.”

Door deze holistische benadering hoopt Anterra niet alleen de landbouwproductiviteit te verhogen, maar ook bij te dragen aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Eén van de bedrijven die daarbij als voorbeeld kan dienen, is Vestaron, een aanbieder van gewasbeschermingsproducten op basis van nieuwe peptidetechnologie. De biologische stoffen kunnen qua werkzaamheid wedijveren met traditionele synthetische middelen. Een ander succesverhaal is Enko Chem, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe, milieuvriendelijke herbiciden, die beter zijn voor zowel de boer als het milieu.

Goossens tot slot: “Onze missie is niet alleen financiële rendementen te leveren, maar ook positieve veranderingen teweeg te brengen in de wereldwijde productie en consumptie van voedsel.”

Gesponsord