Terug naar Nutreco

Deel dit artikel:

10 jun 2024

|

Gesponsord

Wereldwijde strijd tegen honger vereist innovatie

Volgens de Verenigde Naties1 waren naar schatting in 2022 ongeveer 2,4 miljard mensen wereldwijd (wat neerkomt op ongeveer 29,6% van de wereldbevolking) matig of ernstig ondervoed. Dit aantal is met 391 miljoen gestegen sinds 2019. Daarnaast kampte ongeveer 9,2 procent van de wereldbevolking met chronische honger, wat neerkomt op ongeveer 735 miljoen mensen – 122 miljoen meer dan in 2019. Deze cijfers benadrukken de dringende noodzaak om voedselzekerheidsuitdagingen aan te pakken en toegang te waarborgen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen.

Innovatie voor duurzame oplossingen Met ruim een eeuw ervaring, is Nutreco een wereldwijde marktleider in diervoeder via haar businesslijn Trouw Nutrition, en in aquacultuurvoer via haar businesslijn Skretting. Het bedrijf heeft ongeveer 11.000 werknemers in meer dan 40 landen. Nutreco’s visie is om de toonaangevende partner te zijn in voedzame en functionele oplossingen voor duurzame landbouw en visserij.

We zijn gepassioneerd over ons doel om de toekomst te voeden. Samen met onze klanten moeten we voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige eiwitten en dit op een manier doen die goed is voor onze planeet. Er zijn veel uitdagingen die moeten worden aangepakt, waaronder emissies, antimicrobiële resistentie en voedselverspilling. Dit vereist innovatieve oplossingen en samenwerking over de gehele keten van voer tot voedsel.

Uitdagingen Het aangaan van deze uitdagingen vereist dat bedrijven transparant zijn over hun impact, en de Corporate Sustainability Reporting Directive helpt hierbij. We hebben een stap gezet naar meer transparantie door onze duurzaamheidsgegevens, verhalen en beleid op onze website te plaatsen, waardoor de meest actuele informatie altijd toegankelijk is.

Gezien ons doel, staat duurzaamheid centraal in onze strategie en is geïntegreerd in hoe we werken. Hoewel het verminderen van onze eigen impact onze prioriteit is, werken we ook aan het verminderen van de impact van onze waardeketen, zowel stroomopwaarts door leveranciers te kiezen die minder impact hebben, als stroomafwaarts door innovatieve voeders op de markt te brengen die boeren helpen meer te produceren met minder.

Emissiereductie We geloven dat onze branche zich moet richten op inspanningen om scope 1- en 2-emissies te verminderen. Om het voorbeeld te geven, hebben we een nieuw plan voor emissiereductie geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we ons SBTi-doel van 30% CO2-emissiereductie tegen 2030 kunnen halen. We begrijpen dat scope 3 de belangrijkste bottleneck is voor emissies in de diervoeder- en voedingsindustrie, maar als iedereen in de waardeketen werkt aan scope 1 en 2, zal dit een verschil maken.

Duidelijk is dat de grootste stappen naar duurzame productie van dierlijke eiwitten kunnen worden gezet door gebruik te maken van het genetische potentieel van dieren. Een voorbeeld hiervan is onze focus op het lanceren van nieuwe, effectieve en eigen oplossingen die dieren helpen dit volledige potentieel te bereiken. We zijn voorheen gegroeid door overnames, onderzoek en ontwikkeling, maar erkenden dat we een meer transformerende aanpak moesten hanteren, op zoek naar oplossingen voor onvervulde behoeften van boeren. Daarom hebben we in 2021 Nutreco Exploration gecreëerd, dat de innovatiegroepen van Selko, Skretting en Trouw Nutrition voorziet van ultra-specialiteiten: hoogwaardige, op wetenschap gebaseerde oplossingen voor branche-uitdagingen.

Twee programma’s Binnen Nutreco Exploration hebben we twee programma’s: een Phytotechnology-programma waarbij de worden ingezet om Phyto-complexen of plantmetabolieten te ontwikkelen, en een Microtechnology-programma waarbij de functie van het microbioom wordt benut om Biome-actives of functies van darmbacteriën te ontwikkelen. Wanneer deze aan voer worden toegevoegd, ondersteunen ze de prestaties, gezondheid en het welzijn van dieren. In juni 2024 vierden we de opening van de Garden of the Future van Nutreco, waar al onze phytotechnology-activiteiten onder één dak zijn gebracht.

Gezondheid en welzijn staan centraal in alles wat we doen en zijn gebieden waar we samen met onze klanten een groot verschil kunnen maken. Het helpen zorgen dat dieren worden grootgebracht met optimale voeding en goed welzijn is essentieel voor het voeden van de toekomst en kan zelfs een aanzienlijke impact hebben op de menselijke gezondheid.

Een voorbeeld hiervan is het werk van Skretting om speciaal voer te ontwikkelen voor Recirculating Aquaculture Systems (RAS) – ontworpen om de prestaties van deze systemen te optimaliseren zonder de prestaties van vissen in gevaar te brengen. Skretting lanceerde het eerste RAS-voer en blijft vooruitstrevende ontwikkelingen doorvoeren.

Verantwoord gebruik antibiotica Een steeds urgenter wordend probleem in onze branche is antimicrobiële resistentie, naar verwachting de belangrijkste oorzaak van overlijden wereldwijd tegen 2050. We werken samen met belanghebbenden om het gebruik van antibiotische groeibevorderaars te elimineren en om producenten te helpen antibiotica verantwoordelijker te gebruiken via onze geïntegreerde benadering van voer-boer-gezondheid.

Op dit moment gaat ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel verloren in de voedselketen. We werken aan een duurzaam, circulair voedselsysteem door het gebruik van coproducten uit de voedingsindustrie te ondersteunen als een voedzame energiebron voor dieren. Producten zoals onze Selko Revalet-lijn helpen bij de uitdaging om de voedingswaarde en kwaliteit van bijproducten te behouden voor gebruik in voer.

Het voeden van de toekomst Hoewel we volledig toegewijd blijven aan het ondersteunen van vee- en aquacultuurboeren, weten we dat onze branche alle eiwitbronnen maximaal moet benutten om de groeiende wereldbevolking te voeden. Dit omvat nieuwe, niet-dierlijke eiwitbronnen. We hebben samengewerkt met startups voor alternatieve eiwitten en streven ernaar om de celgebaseerde proteïne-industrie te voorzien van de juiste media.

In al onze inspanningen is samenwerking het centrale thema – het voeden van de toekomst en het opbouwen van een duurzaam voedselsysteem vereist samenwerking over de hele waardeketen. We nodigen u uit om ons te vergezellen op deze reis!

Gesponsord