Deel dit artikel:

26 jul 2023

|

Economie

Zorgvastgoed als alternatief voor particuliere beleggers

Nederland vergrijst. De zorgbehoefte – en daarmee ook de behoefte aan zorgvastgoed – neemt daardoor toe. Beleggen in woningen is voor particuliere beleggers de laatste tijd door aangepaste regelgeving minder aantrekkelijk geworden. Zorgvastgoed biedt voor die groep beleggers een mogelijk alternatief. Sonneborgh ontwikkelt samen met zorgaanbieders zorgvastgoed, waarbij particuliere beleggers via beleggingsfondsen een mogelijkheid krijgen om te participeren. Het nieuwste fonds, Zorgwoningfonds Sonneborgh IV, is nu open voor inschrijving.

Beleggers zoeken altijd een optimum tussen een zo laag mogelijk risico van hun beleggingen en een zo hoog mogelijk rendement. Dat is de reden waarom zorgvastgoed aandacht verdient, want het kan voor particuliere beleggers een relatief veilige toevoeging aan hun beleggingsstrategie zijn. “Ga maar na”, zegt Arjan Kuijpers, commercieel directeur van Sonneborgh in Eindhoven. “Het aantal ouderen in Nederland gaat in de toekomst fors toenemen.” Telt Nederland nu ongeveer 800.000 senioren van 80 jaar of ouder, over 25 jaar is dat aantal naar verwachting meer dan verdubbeld.

 Bovendien heeft Nederland een structureel tekort aan woningen. Dat geldt onverkort ook voor passende woningen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte. “Natuurlijk zijn er in de huidige markt uitdagingen en onzekerheden, zoals de relatief hoge rente en de sterk gestegen bouwkosten”, zegt Kuijpers. “Maar daar staat tegenover dat huurcontracten vaak lange looptijden kennen. Bovendien zijn ze gekoppeld aan de inflatie. Dat maakt zorgvastgoed een interessante groeimarkt met een stabiele opbrengst. En dat zorgt er weer voor dat deze beleggingscategorie een ‘sweet spot’ van risico en rendement vormt. Het biedt een aantrekkelijk alternatief voor particuliere beleggers die tot voor kort dachten aan investeringen in woningen.”

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Sonneborgh heeft deze ontwikkelingen al in 2015 opgemerkt en daarop beleggingsaanbod voor particulieren en institutionele beleggers ontwikkeld. Kuijpers: “Regelmatig bieden wij particuliere beleggers de gelegenheid om te participeren in onze beleggingen via onze zorgwoningfondsen. Fondsen met duurzaam Nederlands zorgvastgoed van hoge kwaliteit. De investering biedt een stabiel financieel én maatschappelijk rendement.” Het Zorgwoningfonds Sonneborgh IV past als defensieve belegging goed binnen een gespreide beleggingsportefeuille.

Het Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is de nieuwste ontwikkeling op dit gebied. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. Sonneborgh werkt hierbij nauw samen met de zorgorganisaties Woonzorgnet, Siza en Humanitas. Kuijpers: “De locaties worden na aankoop in nauw overleg met deze zorgorganisaties verbouwd en verduurzaamd om aan de actuele inzichten op het gebied van bouw en zorg te voldoen. Na oplevering worden de complexen voor vijftien of twintig jaar aan hen verhuurd. De drie locaties bieden in totaal plaats aan 120 volwassenen en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.”

Stabiel rendement

Het fondskapitaal bedraagt 20,8 miljoen euro. Hiervan wordt 15,6 miljoen euro bijeengebracht door de uitgifte van participaties. De resterende 5,2 miljoen euro wordt gefinancierd met een hypothecaire lening waarvan de rente voor drie jaar is vastgelegd. De investeerder ontvangt ieder kwartaal zijn rendement en deelt mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Daarmee komt het verwachte totaalrendement op 7,50% per jaar. Daarvan wordt 4,75% jaarlijks uitgekeerd als direct rendement. Deelnemen kan vanaf € 100.000,-. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht. Het fonds gaat begin juli van start, maar ook na aanvang is het nog mogelijk om te participeren.

 Specialist in zorgvastgoed

Sonneborgh is specialist in de (her)ontwikkeling van en belegging in zorgvastgoed. Die jarenlange ervaring heeft Sonneborgh tot een vertrouwde naam in de wereld van wonen en zorg gemaakt. Het bedrijf is onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal en Zorgwoningfonds Marnix Staete. Kuijpers: “Die projecten wijzen op de specifieke koers die we hanteren, op het snijvlak van wonen en zorg. We kennen daarnaast de zorgsector als geen ander, spreken de taal van de zorg en snappen de uitdagingen waar zorgverleners voor staan.”

Gesponsord