Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Att omsätta nordiska medicintekniska idéer till verklighet

Det finska healthtech företaget
Innokas Medical jobbar med att förverkliga hälsotekniska idéer. Verksamheten har stått stadigt på två ben – tillverkning och service. Nu utökar företaget sin närvaro i Norden som tillverkare och vässar sitt tjänsteutbud inom såväl digitalisering av sjukvård som kvalitet och reglering.

– Vi hjälper framför allt skandinaviska företag inom medicin- och hälsobranschen hela vägen från idé till färdiga högkvalitativa hälsoprodukter. Kort sagt så täcker vi upp hela processen av produktlivscykeln, säger Janne Kostamo, vd på Innokas Medical.

Han beskriver Innokas Medical som ett tekniskt flexibelt företag med huvudfokus inom medtech. I drygt 30 år har företaget bidragit till att förbättra livskvaliteten för människor genom att förverkliga medicintekniska produkter. Under resans gång har en gedigen kompetens byggts upp inom bolaget och idag är Innokas Medical en av Nordens branschledande inom sin nisch.

– Vår styrka ligger bland annat i att vi ständigt är på tårna med att förnya och förbättra verksamheten och våra tjänster, säger Janne Kostamo.

 

Företaget har byggt framgångarna på två grundstenar - tillverkning och service. Detta täcker in från framtagning av koncept, design, produktutveckling samt kontraktstillverkning. Företaget hjälper också sina kunder med att navigera i det snåriga regelverket som hälso- och medicinbranschen omfattas av samt säkerställande av att alla kvalitets-, regulatoriska och domänspecifika krav i varje produkts livscykelfas uppfylls.

– Ständiga regelförändringar och nya certifieringskrav gör det att det både är resurskrävande och kostsamt för företag att själva hålla reda på vilka regler de måste förhålla sig till. Här kan vi kliva in och ta det fulla ansvaret och hjälpa våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Vi gör helt enkelt det vi är bra på och våra kunder kan fokusera på det som de är bra på.

 

Under sitt nya varumärke Digious hjälper Innokas Medical sina kunder, från ax till limpa, under hela den digitala resan. Tjänsten effektiviserar tiden för kunderna att nå marknaden med sina innovativa datadrivna lösningar.

– Inom Digious tar vi bland annat ta fram regelverksanpassade mjukvarulösningar, IoT, AI och helhetslösningar för webb och data analys. Och vi skräddarsyr allt efter våra kunders behov, säger Janne Kostamo.

 

I kombination med företagets kompetens inom bland annat el- och maskinteknik, UX-design och projektledning fullserviceleverantör inom området för reglerad mjukvara och design av datadrivna lösningar.

– Intresset för digitalisering bland våra kunder är stort. I Sverige samarbetar vi med vårt systerbolag Cubist inom detta specifika område – vår ambition är att bli nummer ett inom digitalisering av hälsovården.

 

Kontraktstillverkning av produkter är och förblir kärnan i företagets verksamhet. I de tre fabriker, två med säte i Finland och en i Tallin, kan företaget tillverka produkter för marknader inom EU,  Japan, Australien och Nordamerika.

– Om våra kunder vill utöka till dessa områden så har vi alla certifikat för det. Eftersom vi kan erbjuda allt – från idé till färdig produkt – under ett och samma tak så skiljer vi oss avsevärt från andra konkurrenter på marknaden, avslutar Janne Kostamo.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png