Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Novo Nordisk med hundra framgångsrika år

Nästa år firar det anrika danska Life Science-företaget Novo Nordisk hundra år. Bolaget har en lång och framgångsrik historia där upptäckten av insulinet la grunden för verksamheten. Största ägaren som är en stiftelse – Novo Nordisk Foundation - delar varje år ut pengar till forskning för att förbättra samhället.

Upptäckten av insulinet i början av 1920-talet är en av de största framstegen inom modern medicin. Den danska nobelpristagaren August Krogh var tillsammans med landsmannen, läkaren och forskaren Hans Christian Hagedorn först med att starta insulintillverkning för klinisk behandling av diabetespatienter, detta skedde redan 1923. Det blev också starten för Novo Nordisk som idag är ett multinationellt läkemedelsföretag noterat på börserna i Köpenhamn och New York.

– Vi är ett bolag med en lång historia där diabetesbehandlingar fortfarande tillhör vår kärnverksamhet, även om vi idag expanderar inom fler terapiområden, säger Niels Abel Bonde som är vd för Novo Nordisk i Sverige.

 

Boende i Köpenhamn är han vad man brukar kalla ”gränsövergångare”, då han varje dag pendlar över sundet till Novo Nordisk svenska huvudkontor som ligger i Malmö.

Den svenska delen av bolaget har cirka 100 anställda som är spridda över hela landet. Här görs många av bolagets kliniska prövningar av nya läkemedel och i samverkan med den svenska hälso- och sjukvården. Möjligheten att få kroka  med hälso- och sjukvårdssystemet är en förutsättning för att kunna ta fram nya läkemedel som förbättrar livskvaliteten för patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis som diabetes och obesitas.

 

De senaste åren har fokus för bolaget varit att utveckla behandlingar för patienter med obesitas. Redan 2018 konstaterade WHO att det finns fler människor globalt med fetma än med undervikt. Det är en utveckling som medför ett mycket stort lidande för de personer som drabbas och stora kostnader för samhället.

– Över en miljon svenskar har idag en överviktsproblematik och här har svensk hälso- och sjukvård en allvarlig utmaning framför sig. De som har BMI över 35 och är sjuka från deras obesita är absolut mest angeläga att skapa en bra och jämtlig vård. Det blir allt viktigare att stoppa utvecklingen. I det arbetet vill vi vara delaktiga och stötta svensk sjukvård, säger Niels Abel Bonde.

 

­– Vi ligger i framkant när det kommer till forskning och utveckling inom obesitas och metaboliska sjukdomar, ett innovativt arbete som lett fram till nya kunskaper och insikter. Vi vill vara en del i ett utvecklat samarbete med den svenska vården kring obesitas, hitta nya lösningar och stödja med utbildning, precis som vi har gjort under en lång tid inom diabetesvården. På läkemedelssidan har det saknats läkemedel som behandlar obesitas på riktigt, menar Niels Abel Bonde.

 

– Idag kanske man i bästa fall kan reducera sin vikt med fem procent med de behandlingar som finns. Men redan 2023 kommer vi med ny innovativ behandling som i kliniska studier har visat i genomsnitt 15–17 procent i viktminskning. Om fem till tio år är jag övertygad om att vi kommer med innovativa behandlingar som har samma effekt för obesitas som dagens kirurgi inom området. Detta kommer att ändra vården av obesitas påtagligt under kommande år för de patienter som har störst behov.

 

Obesitas är en gateway-sjukdom som innebär bland annat en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdomar, atros och cancer, och okunskapen om sjukdomens orsaker är utbredd.

– Idag behandlas följdsjukdomarna, men det behövs fler och bättre behandlingar för obesitas som ofta är grundorsaken. Sjukdomen är komplex, och vem som får den avgörs till stor del av genetik och miljö. Du får inte obestias av att äta, du äter för att du har obesitas, berättar Niels Abel Bonde.

 

Novo Nordisk största ägare är stiftelsen Novo Nordisk Foundation, vars uppdrag är att främja forskning och utveckling. Detta gör att Novo Nordisk inte är som andra läkemedelsjättar. Stiftelsen har vuxit till att bli världens största – till och med större än Bill Gates foundation. Varje år delar stiftelsen ut pengar till forskningsprojekt som ska förbättra för människor och samhällen. Därmed går stora delar av vinsterna av läkemedelsförsäljningen tillbaka till forskning som gör livet bättre för fler. Sedan 2017 har Novo Nordisk fonden delat ut 3,9 miljarder euro, varav 110 miljoner euro till svenska sökande.

– Det är en väldigt fin konstruktion som jag är väldigt stolt över. Vi vill bidra med bättre behandlingar överlag och inte bara sälja läkemedel för att tjäna pengar, vi vill göra det bättre för människor som drabbas av kroniska sjukdomar, säger Niels Abel Bonde som menar att den stora utmaningen är den ojämlika vården mot vissa kroniska sjukdomar som till exempel obesitas.

 

Hälso- och sjukvården förstår att obesitas är en sjukdom som måste behandlas, men ändå får inte alla som behöver det behandling.

– Idag vet vi från vetenskapen att det oftast inte räcker med livsstilsförändringar. Vi vill att behandlingar av obesitas ska integreras i den allmänna sjukvården precis som man behandlar astma, diabetes och lungsjukdomen kol. Där är vi ännu inte, säger Niels Abel Bonde.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png