Dela den här artikeln:

16. maj 2022

|

Hälsa

Nya versioner av gensaxen kan förbättra behandlingen av diabetes och Parkinsons

|

Foto: Keegan Houser UC Berkeley & Hallbauer&Fioretti

Svensk forskarmiljö lade grunden till den största och mest revolutionerande genombrottet inom genteknik hittills. Upptäckten har öppnat för helt nya möjligheter inom flera forskningsområden. Bakom står Nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier tillsammans med forskarkollegan Jennifer Doudna.

Tillsammans med forskarkollegan Jennifer Doudna mottog den franska bakteriologen Emmanuelle Charpentier Nobelpriset i kemi 2020. Priset fick de för upptäckten av CRISPR Cas9-systemet, även kallad gensaxen. Tillsamman bildar CRISPR och Cas9 ett genomredigeringsverktyg som möjliggör precisa förändringar i arvsmassan. Med gensaxen går det att inaktivera och byta gener eller precist korrigera enstaka bokstäver i den genetiska koden. Detta öppnar dörrarna till en helt ny värld att behandla och bota genetiska sjukdomar. Efter att Emmanuelle Charpentier och hennes team publicerade en artikel 2012 som beskriver hur gensaxen kan användas för att klippa i DNA tog det fart i hela forskarvärlden världen över.

 

– Visst trodde jag att det skulle fungera och jag hade även tidigare förutsagt att systemet kunde utnyttjas för att behandla genetiska sjukdomar hos människan. Jag har alltid genomfört forskning på grundläggande nivå men alltid hållit ett perspektiv mot en eventuell användning av mina upptäckter för den potentiella nyttan som humanläkemedel. Det schweiziska företaget CRISPR Therapeutics, som jag grundat tillsammans med Shaun Foy och Rodger Novak, fokuserar nu på detta område. Plötsligt ville alla vara delaktiga för att kunna testa och använda det nya verktyget. Den nya tekniken blev så snabbt och lätt utnyttjad av forskarvärlden, vilket bekräftar att CRISPR-Cas9 kan användas i så många olika celltyper, även mänskliga celler, kommenterade Emmanuelle Carpentier detta i en intervju publicerad på Umeå Universitets webbsida.

 

Intresset för gensaxen bland genforskare blev enormt stort och ganska snabbt började verktyget användas i laboratorier världen över. Idag förändras gener inte bara i bakterier utan i allt från jäst, gröna växter, fruktflugor, möss men också i mänskliga celler. Med verktyget har forskningen kunnat ta ett stort kliv framåt. Ett exempel på hur gensaxen revolutionerat forskningsområden hittar man i ett labb på Umeå Universitet. Här använder forskarna zebrafiskar för att hitta orsaken till en högst ovanlig cancerform. Gensaxen har gjort det tidigare otänkbara till möjligt. Forskarna på Umeå Univeritet kan med CRISPR-tekniken skapa sjukdomsmodeller som ger en bättre förståelse både om sjukdomen och mekanismerna bakom. Tekniken som användes tidigare för att göra samma sak kostade tiotusentals kronor per försök – nu ligger kostnaden på bra ett tiotals kronor. 

 

Precis som med andra nya tekniker har CRISPR-Cas9-tekniken vidareutvecklats. Bland annat har två amerikanska forskare tagit fram en variant som är effektivare men också mer specifik än CRISPR-Cas 9. Amerikanernas variant klipper av en DNA-sträng medan CRISPR-Cas9 klipper av två. Möjligheten med att enbart klippa av en DNA-sträng öppnar därmed för korrigering av vissa speciella mutationer som inte kunnat korrigeras tidigare.

 

– CRISPR-Cas9 är på väg att förändra bioteknologin och det medicinska landskapet. Tekniken är mycket mångsidig och flera versioner av CRISPR-Cas9 har nu utvecklats för att påverka gener och deras uttryck på olika sätt. Det finns fortfarande en hel del arbete att göra, men tekniken har en stor potential att omsättas i genläkemedel för behandling av vissa genetiska sjukdomar. Däremot kommer man att behöva vänta ytterligare några år innan läkemedelskandidater gör framsteg i tidiga kliniska tester. Andra framtida utvecklingar handlar om CRISPR-Cas9-teknik för behandling av andra typer av sjukdomar som cancer och infektioner, säger Emmanuelle Charpentier i en kommentar i intervjun publicerat på Umeås Universitets webbsida.

 

Kliniska studier inom cancer och blodsjukdomar där DNA redigeras med hjälp av CRISPR-tekniken pågår redan. I Läkartidningen 2020:117:20013 beskrivs bland annat behandling med CRISPR-tekniken av patienter med ärftlig blodsjukdom. Efter avslutad behandling har det konstaterats att CRISPR-
tekniken inte orsakat några allvarliga biverkningar. Före behandlingen krävde patienter i genomsnitt 16,5 transfusioner årligen – ett behov som upphörde helt efter behandling. Även smärta orsakad av sjukdomen upphörde helt efter behandling. Trots det lovande resultatet måste fler patienter utvärderas innan man med säkerhet vet om CRISPR-tekniken kan användas som ny terapiform.

 

En framåtblick visar att det kommer att skapas många nya möjligheter i takt med utvecklingen av nya CRISPR-relaterade metoder. I framtiden kommer komplexa sjukdomar som diabetes och Parkinsons högst sannolikt kunna behandlas på ett helt nytt och effektivt sätt. Men det finns också en risk att tekniken kan användas inom områden som är mer problematiska ur ett etiskt perspektiv. Exempelvis som att bromsa åldrandet eller öka muskelmassa i syfte att förbättra mänskliga egenskaper. Frågan som väcks är om allt verkligen ska göras bara för att det går? Det etiska resonemanget lyfts även i Läkartidningen 2020:117:20013 där det slås fast att framtida möjligheter med CRISPR-tekniken kräver transparenta och framåtblickande diskussioner som involverar läkare, patientorganisationer, politiker, expertis inom olika områden och allmänheten.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png