Deel dit artikel:

1. mrt 2018

|

Maatschappij

Agile werken: klantgericht in alles

Journalist: Tamara Franke

De veranderingen in de economie dwingen organisaties en professionals anders naar talent te kijken. Goed talentmanagement geeft werknemers kansen en de ruimte en bindt ze niet vast. Agility en flexibiliteit zijn hierbij de kernwoorden. “De klant is de baas, niet het management.”

Hoe je naar je loopbaan kijkt, heeft invloed op de kansen die je ziet. De kernvraag moet constant zijn: waar liggen mogelijkheden voor nieuwe ervaringen. Volgens Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan de Nyenrode Business Universiteit, gaat het om de levenservaringen rond werken. “Een andere taak, een ander project of vrijwilligerswerk. Dit is allemaal onderdeel van je loopbaanavontuur.”


De loopbaan is niet langer de volgende tree op de loopbaanladder, maar een creatieve uitdaging. “Het is de manifestatie van wat je met je talenten doet en hoe je je talenten verder ontwikkelt”, zegt Gaspersz. Voor de professional betekent dit dat hij zich bewust moet zijn van wat hij wil en kan. En voor organisaties betekent dit dat ze werknemers hun competenties zoveel mogelijk laten ontwikkelen.


Bij goed talentmanagement is er volgens Gaspersz niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van competenties, maar ook voor drie metacompetenties die met elkaar verbonden zijn: creativiteit, innovativiteit en leren leren. “Creativiteit leidt tot innovatie en dat kan alleen als je altijd blijft leren.” Er zijn drie voorwaarden voor het stimuleren van creativiteit: stel vragen en wees nieuwsgierig. Veel innovaties zijn een antwoord op een ergernis. De tweede is verbinden. Innovaties zijn een andere verbinding van wat er al is. En zorg voor een nieuw perspectief. Kijk met de ogen van de klant.


Wat wil dit zeggen voor talentmanagement? Gaspersz: “Verbind mensen en stimuleer ze. Leer ze vragen te stellen. Organiseer innovatie challenges en deel de uitkomsten met alle medewerkers. En laat je mensen op verschillende afdelingen meedraaien, dat geeft een ander perspectief.”


Bij het ontwikkelen van competenties hoort ook het agile worden van organisaties. Agile werken houdt in dat bedrijven van binnenuit flexibeler en wendbaarder worden. “Bedrijven moeten niet vasthouden aan eigen ideeën, maar inspelen op klant en omgeving”, aldus Hans Junggeburt, board-consultant en voormalig hoogleraar nieuwe arbeidsrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. “Kleine bedrijven doen dit door hun schaalgrootte wellicht makkelijker, maar uiteindelijk gaat het niet om omvang, maar om mentaliteit. De huidige tijd vraagt om sneller handelen, minder bureaucratie en meer klantgerichtheid in alles. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering, vooral aan de kant van het management in hun aansturen van medewerkers.”


De grootste uitdaging hierbij is het loslaten van de bestaande protocollen en het afbreken van interne schotten. Vaak werkt agile werken in grote organisaties volgens Junggeburt minder omdat er onvoldoende vertrouwen bestaat om kennis over klanten te delen. “Om de klant te helpen moet er veel gedeeld worden. De klant is de baas, niet het management. (Interne) politiek moet plaatsmaken voor ondernemerschap, dat is wat ‘agile’ werken eist.”


Om als bedrijf goed te functioneren moet je volgens Junggeburt ook kijken welke agile strategie bij jou, en nog belangrijker, bij je klant past. “Je kan niet zomaar alles implementeren wat ergens anders werkt. Wel versterken agile werken en technologie elkaar. Middels social technology krijgen professionals ‘continuous feedback’ over hun presteren. Niet van hun managers, maar van hun klanten.”

Gesponsord