Deel dit artikel:

17. mei 2018

|

Maatschappij

Belang smart cities neemt toe

Journalist: Tseard Zoethout

Drie vragen aan Ger Baron, CTO smart cities Amsterdam


Wat is het belang van smart cities?

“Voor mij gaat het over de mogelijkheden en risico’s die technologie met zich meebrengt in de stedelijke omgeving. Die impact is zowel sociaal en fysiek als economisch enorm en gaat over de manier waarop we werken, wonen, organiseren, leren en spelen. Best belangrijk dus.”

 

Welke rol kan de burger binnen smart cities innemen? 

“Eigenlijk elke rol: die van kritische consument, kiezer, familielid, eigenaar van een energiebedrijf of journalist. Veel mensen hebben geen besef dat algoritmen en software steeds meer beslissingen voor ze nemen. Gelukkig wordt dat steeds duidelijker, een aantal schandalen zoals sjoemelsoftware of het Cambridge Analytica datamisbruik helpen daarbij. Meer aandacht in de media en de politiek is dringend gewenst.” 


Wat is het belang van het smart city Event 2018 voor steden, bedrijven en kennisinstellingen?

“Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn zoekend naar hun rol in een nieuwe wereld. De enige manier om daar vooruitgang in te boeken is door, in alle openheid, van elkaar te leren. Dit evenement levert daar een bijdrage aan, mede door de opzet waarin kleine maar relevante dialogen worden gevoerd en elke bezoeker deelneemt.”


Gesponsord