Terug naar DHL Express

Deel dit artikel:

25 mrt 2024

|

Gesponsord

Beperken luchtvracht remt verduurzaming

In 2050 wil DHL wereldwijd volledig emissievrije logistiek bedrijven. Dat betekent een transitie naar technologieën die nu nog niet of nauwelijks bestaan. Zoiets vraagt investeringen van bedrijven en een overheidsbeleid dat inzet op samenwerking en stimulering. Zo trekt DHL de komende jaren 7 miljard euro uit voor zijn duurzaamheidsagenda. Als het om luchtvracht gaat, is DHL echter teleurgesteld in de Nederlandse overheid, die denkt dat de reductie van vrachtvluchten zal helpen.

Met de reductieplannen van Schiphol komen ook vrachtvluchten in gevaar. Die maken slechts 5% uit van het totaal, maar zijn wel goed voor 25% van de economische toegevoegde waarde van de luchthaven. “Maatschappelijk en economisch kan ons land nooit om luchtvracht heen”, weet Kees de Lange, managing director van DHL Express in Nederland. “Wij vervoeren hoogwaardige technologische componenten, medische samples, medicijnen… services voor vitale maatschappelijke en economische sectoren waar een ontwikkeld land niet buiten kan, wil het een duurzame toekomst hebben. En natuurlijk moet dat luchttransport schoner en stiller, maar dat krijg je niet voor elkaar als je bedrijven beperkt in hun kernactiviteit. Als ons handelen en daarmee onze verdiencapaciteit wordt beperkt, komen ook de miljarden die DHL steekt in verduurzaming op het spel te staan. En dat terwijl een verantwoorde economische ontwikkeling en een duurzamere wereld juist hand in hand moeten gaan. De reductie van Schiphol is daarmee contraproductief in het streven naar duurzaamheid.”

MicrosoftTeams-image (17).jpg Kees de Lange, Managing director, DHL Express in Nederland

De reductie van Schiphol is contraproductief in het streven naar duurzaamheid

Door innovaties in de logistieke keten kan DHL de belasting voor het milieu vergaand beperken. Nu al levert DHL in veel Nederlandse steden expreszendingen in de last mile vaak per fiets. En op veel plaatsen zijn de bestelauto en zelfs de vrachtwagen al elektrisch.

Duurzaam bouwen is ook een prioriteit van DHL Express. Nieuw gebouwde Service Centers hebben het befaamde BREAAM duurzaamheidscertificaat.

Als koploper in groene logistiek lanceerde DHL recent de GoGreen Plus service: CO2 verminderen door duurzamere vliegtuigbrandstof. Deze Sustainable Aviation Fuel (SAF) is op dit moment de belangrijkste manier om CO2 uitstoot in luchttransport terug te dringen. De Lange: “Echte reductie van uitstoot of insetting is ook veel effectiever dan compenseren via offsetting. Compenseren gaat het probleem van klimaatverandering niet oplossen.”

“SAF wordt geleverd aan een aantal DHL Express-hubs over de hele wereld, waaronder Schiphol”, aldus De Lange. SAF wordt gemaakt van duurzamere bronnen, zoals gebruikt frituurvet of bos- en landbouwafval. Dit wordt gemengd met traditionele vliegtuigbrandstof. Een vliegtuig dat op SAF vliegt, kan tot wel 80% minder CO₂ uitstoten. DHL’s doel is minimaal 30% SAF brandstofmix in 2030.

Door de erkende ‘Book & Claim’-methode, kan DHL een specifieke hoeveelheid SAF boeken op één locatie en vervolgens claimen op een andere locatie. Vergelijkbaar met het proces van ‘groene stroom’. Zo is GoGreen Plus beschikbaar vanaf elke locatie ter wereld, ongeacht waar de SAF wordt gekocht.

SAF wordt geleverd aan een aantal DHL Express-hubs over de hele wereld, waaronder Schiphol

Vanaf 2024 geldt in de EU de CSRD-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze verlangt van bedrijven dat ze rapporteren over duurzaamheid in hun eigen organisatie en keten. Maar ook over hun Scope 3-emissies, de indirecte emissies in de waardeketen van een bedrijf, inclusief downstream transport en distributie. Met insetting via DHL GoGreen Plus verlagen bedrijven hun Scope 3-emissies voor de eigen klimaatdoelen. Het jaarlijkse GoGreen Plus certificaat biedt onderbouwing van duurzaamheidsprestaties en CO2-emissierapportages. Het hele GoGreen Plus proces wordt officieel geverifieerd onder accreditatie van de Société Générale de Surveillance (SGS).

Elektrisch vliegen met ‘Alice’ Maar er gebeurt meer op het vlak van duurzaam vliegen. Vlootvernieuwing vermindert de CO2-uitstoot met 18% ten opzichte van oudere vliegtuigen. En elektrisch vliegen gaat zijn intrede doen. In 2022 maakte ‘Alice’, het allereerste volledig elektrische toestel van Eviation Aircraft, zijn eerste proefvlucht. DHL bestelde 12 van deze toestellen in de e-cargo uitvoering. De Lange: “Geen betere manier om duurzaam vliegen te stimuleren dan door zo’n concrete order voor elektrische vliegtuigen. DHL voegt met zijn investeringen in SAF en elektrisch vliegen de daad bij het woord rond het verduurzamen van de luchtvaart. Maar we waarschuwen er tegelijk voor dat als we deze ontwikkeling willen stimuleren, we niet de bedrijfseconomische basis eronder vandaan moeten trekken!”

De investeringen van DHL zijn gericht op uitstootvrije logistiek in 2050, maar met heldere tussendoelstellingen. Voor 2030 staan ambitieuze doelen geformuleerd, als geïntegreerd onderdeel van de groepsstrategie:

• Jaarlijkse broeikasgasemissies verminderen tot onder de 29 miljoen metrische ton (officiële doelstelling bevestigd door de Science Based Target Initiative).

• 60% van onze bezorgvoertuigen elektrificeren.

• Groene alternatieven aanbieden voor 100% van al onze kernproducten en diensten.

Gesponsord