Terug naar Ecolab

Deel dit artikel:

14 jun 2024

|

Gesponsord

Besparing op water is winst voor milieu én industrie

Voor 2030 is de schatting dat er wereldwijd 56% meer water, 35% meer voedsel en 30% meer energie nodig is. Waterschaarste en voedselveiligheid zijn nu al concrete problemen in veel delen van de wereld, terwijl het energievraagstuk overal speelt. Minder verspilling en meer efficiëntie is nodig, zeker wanneer het gaat om het gebruik van water.

Water en energie zijn feitelijk twee communicerende vaten. Vraag en aanbod van water en energieproductie hebben invloed op het klimaat; klimaatveranderingen beïnvloeden de beschikbaarheid van water; en de beschikbaarheid van water heeft op zijn beurt een effect op de energieproductie. Men spreekt hierbij ook wel van de water-energie nexus. Water en energie zijn twee cruciale strategische hulpbronnen die groei, winstgevendheid en concurrentievermogen mogelijk maken voor elke industrie. Maar om het klimaat te helpen én Europa’s concurrentiepositie te verbeteren is waterbestendigheid nodig. Ecolab is een bedrijf dat de bedreigingen van water (schaarste) als geen ander kent, maar vooral op zoek is naar kansen om de bedrijven te helpen met waterbesparing, waarbij duurzaamheid, groei en winstgevendheid samengaan. Hoewel waterschaarste een globale uitdaging is, zullen de tekorten vooral op lokaal niveau voelbaar zijn.

Duurzaam watergebruik Ecolab, met in Nederland een kantoor en water innovatie centrum in Oegstgeest, heeft wereldwijd bijna 50.000 werknemers die zich bezighouden met water, hygiene en infectiepreventie op bijna 3 miljoen klantlocaties, verspreid over 170 landen. Ecolab helpt industriële bedrijven, voedingsmiddelenbedrijven, data centers, wasserijen, maar ook ziekenhuizen, hotels en restaurants met waterbeheer door middel van duurzaam watergebruik, een strategie waarmee uiteindelijk ook winstgevendheid wordt bereikt. Water is namelijk essentieel voor alle niveaus van de supply chain en productieprocessen: water als ingredient en voor reiniging, verwarming, koeling en behandeling. Daarnaast is water echter ook een essentiële grondstof voor de productie van groene waterstof, een belangrijke schone energiebron voor de toekomst.

“Het gaat om besparing van water en dat is goed voor iedereen. Maar voor bedrijven is het natuurlijk ook van belang dat de terugverdientijd van hun investeringen in waterbesparing renderend zijn, en dat is absoluut het geval: duurzaamheid en vergroten van winstgevendheid gaan hier hand in hand.” zegt Arjan Boogaards, SVP en GM Heavy Water Europa van Ecolab. Hij leidt zes Europese divisies die zich bezighouden met waterbesparing en emissies bij voornamelijk zware industrie zoals (petro)chemie, energiecentrales, papier- en staalfabrieken. “Water is essentieel voor het industriële concurrentievermogen en de veerkracht van onze samenleving in het licht van de klimaatverandering.”

Roadmap Bij binnenkomst bij elk bedrijf wordt eerst een Total Plant Assessment, oftewel TPA, gemaakt. “Uiteindelijk maken we een roadmap voor het bedrijf, waarin de stappen worden uitgewerkt om tot een optimaal resultaat te komen.” legt Boogaards uit. Ook voor de versterking van de concurrentiepositie in de Europese en globale markt is het voor bedrijven noodzakelijk om waterbestendig te worden. Want waterschaarste is een bestaand gegeven en er is een urgente oplossing nodig. Als wij water op dezelfde manier blijven gebruiken, zal volgens het World Resources Institute de planeet in 2030 te maken krijgen met een watertekort van 56%, en zullen volgens de Verenigde Naties 1,6 miljard mensen geen veilig beheerd drinkwater hebben. Ecolab heeft te midden van deze dringende watercrisis de Ecolab Watermark Study ontwikkeld om trends te identificeren. “Het is voor bedrijven van cruciaal belang om hun organisatie toekomstbestendig te maken. Want we weten dat er op lange termijn meer vraag naar water is dan beschikbaar. De waterschaarste wordt alleen maar groter.” aldus Anja de Reus, VP Sustainability Europe.

Water footprint Het bewustzijn bij bedrijven is reëel, maar tussen intentie en actie is er nog een lange weg te gaan volgens de experts bij Ecolab. De beste praktijken moeten getraind worden: het meten van verbruik, het verminderen en het hergebruiken van water, nog voordat recyclen begint. Ook de toeleveranciers van de bedrijven die met een dergelijke omslag bezig zijn, moeten hiervan doordrongen zijn.

Het is voor bedrijven van cruciaal belang om hun organisatie toekomstbestendig te maken wanneer het op water aankomt

Daarnaast zullen de consumenten een slag moeten maken, is de overtuiging bij Ecolab. Niet veel consumenten kennen de water footprint van een product als een fles shampoo. Of hoeveel water er nodig is voor een kopje koffie, of het productieproces van een flesje water. Daar is dus ook nog wel werk aan de winkel, vinden Boogaards en De Reus. Consumenten dringen aan op verandering bij bedrijven, maar zullen zelf dus ook verantwoorde keuzes moeten met betrekking tot watergebruik. “Daar is nog heel veel winst te behalen.” aldus De Reus.

Wat de toekomst betreft: circulariteit van water en digitalisering in combinatie met data en AI zullen de komende jaren voor veel innovaties gaan zorgen, zo is de verwachting van Boogaards. “Met inzicht in de data, kun je er op maat gemaakte modellen op los laten.”

Gesponsord