Deel dit artikel:

19 dec 2022

|

Economie

Buy now Pay later helpt consumenten hun uitgaven beter te beheren

De betaaloplossing Buy Now Pay Later (BNPL) raakt telkens verder in trek bij consumenten, met name ook omdat ze met deze betaalmethode beter in staat raken om hun uitgaven te beheren. Zeker in deze tijd is dat van belang, te meer omdat consumenten in deze economisch onzekere tijden wel zekerheid en grip op hun financiën willen houden. AfterPay, ondersteunt consumenten bij de keuze voor dit betaalmiddel. 

BNPL als online betaalmethode is dit jaar toegenomen in gebruik ervan. Onderzoek afgelopen lente voorspelde dat de betaalmethode dit jaar met bijna 75 procent zal groeien. Dat is behoorlijk fors natuurlijk, terwijl uit een ander onderzoek is gebleken dat het aantal betalingen met BNPL vorig jaar met maar liefst 156 procent is toegenomen ten opzichte van 2020. 

Om die cijfers in perspectief te zetten: er bestaat een behoorlijk negatief koopsentiment onder consumenten, hoewel verkoopmomenten als Black Friday en Sinterklaas dat pessimisme weer ten goede keren. Wat kun je daar eigenlijk van leren? Voor het antwoord gaan we te rade bij Bandan Jot Singh, Business Unit Lead BNPL van Riverty: “Gezien de marcoeconomische situatie waren er zorgen over het consumentenvertrouwen. Op zich terecht, maar dat heeft zeker niet geleid tot een afname van koopbereidheid. Als je de bruto bestedingen in (Nederland / Europa?) bij retailers vergelijkt met vorig jaar, dan is er nog steeds sprake van een bestedingstoename. Wat je ook ziet, is dat consumenten hun koopbestedingen plannen en steeds meer naar voren halen om op die manier een beter overzicht te houden over hun financiën. En tot slot, wat we ook zien, is dat Riverty een loyale basis van kerngebruikers heeft, die vaak terugkomt bij volgende betalingen. 

Misschien moet we als reactie daarop con-cluderen dat BNPL een betaalmiddel is dat vooral tijdens een periode van afnemend consumentenvertrouwen in de belangstelling staat. Want wat zijn eigenlijk de voordelen van BNPL? Singh: “Groot voordeel is natuurlijk dat consumenten meer moge-lijkheden krijgen om hun bestedingsbud-get te beheren. Mensen kunnen daarmee hun eigen keuzes maken in de manier waarop ze hun geld willen besteden. Met BNPL betaal je alleen de producten die je ook daadwerkelijk houdt, wat het op zich veel gemakkelijker maakt om overzicht te houden over je financiële situatie. 

Een opmerking die je ook hoort, is dat BNPL consumenten kan verleiden tot impulsaankopen. Wat wij echter in onze eigen gegevens zien, is dat het gebruik van BNPL gedurende koopmomenten als Black Friday weliswaar stevig toeneemt, terwijl de betalingsherinneringen gelijke tred houden. Dat is een duidelijk signaal dat mensen niet onbewust geld uitgeven, maar juist BNPL gebruiken om overzicht te houden over hun betalingen en finan-ciële situatie. 

Wat Singh, maar ook zijn Nederlandse collega Lenhard Hübscher (Country Lead Benelux & France), benadrukken, is dat Riverty erop gefocust is om klantentrouw te stimuleren. Dit gebeurt onder andere met een strenge set aan acceptatiecriteria om de consument optimaal te bescher-men. Hierdoor worden consumenten in bepaalde gevallen ook geweigerd. 

Daarnaast biedt Riverty een tools die de consument helpt overzicht te houden over zijn bestedingen en financiële situatie. Wat ook weer bijdraagt om te beschermen tegen onverantwoorde uitgaven. Singh: “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle deelnemende consumen-ten benadrukt dat onze app hen helpt om hun budget te beheren.” 

Hübscher voegt hieraan toe: “Het lukt alleen om consumenten loyaal te houden als je ze op de lange termijn schuldenvrij houdt. Dat start met scherpe acceptatiecriteria wie de producten kan gebruiken. Maar ook met het beschikbaar stellen van de tools om als consument hier zelf mee aan de slag te gaan. Mocht er na gebruik van ons BNPL product toch een betaalprobleem ontstaan, dan zien we het als onze plicht om te zorgen dat de klant weer financieel gezond wordt. We hebben daartoe een interne incassodienst, daar waar andere partijen incassotrajec-ten uitbesteden. Wij zijn dus in staat om consumenten volledig te begeleiden in hun bestedingstraject. Wat je conclude-rend kunt zeggen, is dat we er in de basis niet op uit zijn om consumenten tot meer uitgaven aan te sporen, terwijl we klanten wel de tools geven om hun kooppatroon te managen met soms hoge bestedingen.” 

www.riverty.com/nl-nl/

Gesponsord