Deel dit artikel:

28 jul 2023

|

Maatschappij

Circulariteit gedreven door bijproducten

Bij de verwerking en productie van consumptiegoederen en voedingsmiddelen zoals brood, groente, friet en bier, ontstaan onvermijdelijke reststromen. Voorheen werden deze waardevolle bijproducten vaak verspild en weggegooid. Tegenwoordig krijgen deze reststromen gelukkig steeds vaker een nieuwe en waardevolle bestemming.

Looop is gespecialiseerd in het verwaarden van bijproducten uit de levensmiddelen- en fermentatie industrie. Deze bijproducten worden gevaloriseerd aan de hand van de Ladder van Looop, met als voornaamste doel het minimaliseren van de ecologische impact. Bijvoorbeeld door ze te benutten als ingrediënten voor diervoeding en petfood, als duurzame energiebron of als grondstof voor innovatieve bio-based producten. Het vinden van nieuwe toepassingen voor bijproducten is de fundamentele strategie van Looop om de hoeveelheid afval en vervuilende uitstoot te reduceren om op die manier bij te dragen aan een 100% circulaire wereld.

Agrifoodsector aanjager circulaire economie

Volgens Dick Kroot, CEO van Looop, toont de agrifoodsector een toonaangevend karakter op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en loopt het hierin zelfs voorop. Veel bijproducten vinden de hoogste valorisatie in de veehouderij en worden circulair benut als duurzaam veevoer. Deze reststromen, die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie, worden door dieren omgezet in hoogwaardige voedingsmiddelen zoals melk, vlees en eieren. Het varken wordt zelfs beschouwd als de koning van de kringloop, aangezien zijn voeding grotendeels bestaat uit bijproducten van de voedingsmiddelenindustrie. Mede hierdoor behoort de CO2-voetafdruk van het Nederlandse varken tot de laagste ter wereld. Kroot benadrukt dat de Nederlandse veehouderij niet alleen uitblinkt op het gebied van duurzaamheid, maar ook een cruciale rol speelt in de strijd tegen voedselverspilling. Zonder deze sector zouden deze hoogwaardige voedingsstoffen namelijk als afval worden beschouwd en verloren gaan.

Circulaire keten

Circulariteit weegt door in de gehele keten. Als onafhankelijke (kennis)partner voor verwaarding van bijproducten is Looop de schakel die de kringloop sluit. Door samen te werken en kennis te delen worden bijproducten uit de voedsel- en fermentatie-industrie steeds efficiënter benut en gaan er minder grondstoffen verloren. Kroot: “Samen met producenten, leveranciers en partners zijn we constant op zoek naar manieren om (nieuwe) bijproducten hoger te verwaarden”. Volgens Kroot is er veel meer mogelijk dan aanvankelijk wordt gedacht. Het begint met het in kaart brengen van de reststroom en deze te erkennen als een volwaardige grondstof. Op die manier weet Looop jaarlijks meer dan 2.000.000 ton organische grondstoffen te herwinnen en een nieuwe bestemming te geven.

Gesponsord