Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Industrie

Daarom kernenergie in Nederland

Kernenergie is schoon, efficiënt en betrouwbaar. Een kerncentrale is bovendien regelbaar: je kunt hem meer laten leveren op windstille dagen en juist minder op dagen dat er veel hernieuwbare stroom is. Daarmee is het de ideale bron voor een CO2-neutrale energiemix samen met zon en wind. Dat zeggen gerenommeerde instanties zoals het International Energy Agency en het Joint Research Centre van de Europese Commissie. 

Een kerncentrale bouw je niet zomaar, maar als hij eenmaal staat, is het een investering voor wel 80 jaar. Kerncentrales hebben een beschikbaarheidsfactor van ruim 90 procent, dat is gemiddeld twee tot drie keer zo hoog als die van wind en negen keer zo hoog als zon. Dus als je kijkt naar de prijs per opgewekte kilowattuur over de gehele levensduur, is kernenergie concurrerend met wind en zon. En dat geldt zeker als je voor hernieuwbare bronnen ook de systeemkosten meetelt, bijvoorbeeld voor opslag tijdens overbruggingsdagen. Daarnaast kun je met kernenergie veel efficiënter waterstof maken.

Een kerncentrale wekt CO2-neutrale stroom op met splijtstofstaven van laag verrijkt uranium. Nadat een splijtstofstaaf wordt gewisseld, start een proces van recycling en hergebruik. 95 procent van de splijtstof kan opnieuw worden gebruikt, 5 procent blijft over als hoogradioactief afval. In Nederland slaat COVRA in Vlissingen al het radioactieve afval goed en veilig op. Een groot deel van het materiaal dat daar ligt opgeslagen, komt van medische toepassingen en ontstaat bijvoorbeeld bij de behandeling van patiënten met nucleaire medicijnen. Daarom hebben we als land niet alleen voor kernenergie een opslag van radioactief afval nodig. Het radioactieve afval dat kerncentrales produceren, is qua volume heel beheersbaar.

Voor een dichtbevolkt land als Nederland is kernenergie de manier om autonoom en met geringe impact op de leefomgeving betrouwbare en betaalbare elektriciteit op te wekken. Elektriciteit om onze huizen te verwarmen, onze auto’s te laten rijden en om waterstof te produceren, zodat ook de zware industrie kan verduurzamen. We zijn een van de weinige landen ter wereld die uranium kunnen verrijken. We hebben een bestaande kerncentrale en plannen voor twee nieuwe. De energie die zij met dat verrijkte uranium produceren, maakt de industrie minder afhankelijk van externe invloeden. Daarom draagt kernenergie bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. 

Gesponsord