Deel dit artikel:

29 sep 2022

|

Economie

De agenda van de leiders in de financiële sector

Voor de podcast Leaders in Finance interview ik elke week een toonaangevende bestuurder in de financiële wereld. Samen met de educatieve series die we maken, komen zo elk circa 100 leiders voorbij. Dit geeft een mooi inkijkje in wat er allemaal speelt aan de top van de financiële sector. 

Met stip op nummer één staan wetten, regelgeving en procedures in het kader van anti money laundering (AML). Voldoen aan deze voorschriften is je license to operate. Daar komt bij dat de regelgeving wordt doorgetrokken tot op individueel niveau. Je kunt als bestuurder persoonlijk worden vervolgd. Gezien de belangen wordt er veel energie voor vrijgemaakt. Per grootbank werken er duizenden mensen aan AML.

Money laundering is een mondiaal probleem en uitvloeisel van allerlei vormen van corruptie en criminaliteit. De aanpak is cruciaal, laat daar geen misverstand over bestaan. De financiële instellingen hebben daarom mijns inziens terecht een belangrijke poortwachtersfunctie. 

 


Het blijft echter de vraag of de huidige private investeringen gerechtvaardigd zijn. Er gaan miljarden in om. Worden deze effectief besteed of wordt een (groot) deel gebruikt voor ticking the box? We doen het goed in Nederland als het gaat om publiek-private samenwerking, het wordt alleen steeds belangrijker om heel kritisch te blijven kijken of we die miljarden niet beter kunnen inzetten, bijvoorbeeld aan de publieke kant van de keten.  

 


Ander punt hoog op de agenda van financiële bestuurders is duurzaamheid. We zitten als mensheid in een gigantische milieucrisis. Die vraag die zich opdringt aan financiële instellingen: aan wie leen je geld uit en waar beleg je in? Het zijn lastige beslissingen waar factoren een rol spelen als risico-rendementsafwegingen, verschillende perspectieven op moreel besef, reputationele risico’s, de praktische zoektocht naar duurzame assets en het blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. 

 


Die verdienen allemaal aandacht, terwijl bedrijven op die terreinen non stop met elkaar concurreren. Ik merk dat het grootste deel van de leiders willen bijdragen aan een betere verhouding tussen mens en milieu. Daarbij is de grootste uitdaging hoe dat precies vorm te geven op een manier waarmee de belangrijkste stakeholders tevreden zijn.   

 


Tot slot: transparantie. Dat is een begrip dat ik negatief wil insteken. Het is niet meer positief als je transparant bent als organisatie, het wordt simpelweg verwacht. Als je bijvoorbeeld niet transparant bent over de inhoud van je producten dan riskeer je enorme boetes en reputatieschade. Tegelijkertijd kan niet alles gedeeld worden, vanuit privacyregelgeving bijvoorbeeld, of simpelweg omdat het de concurrentiepositie te veel in het geding brengt. Bestuurders zijn constant bezig met deze balanceeract.

 


De financiële wereld is een prachtige sector om actief te zijn, omdat je zo ontzettend veel positieve impact op de samenleving kan hebben. Het is alleen wel een sector waar je moet houden van complexiteit. Met AML, duurzaamheid en transparantie heb je drie grote thema’s maar er zijn er veel meer, niet in de laatste plaats digitalisering. 

 


Kortom, houd je van impact maken op de samenleving, complexiteit en van een stevige uitdaging: dan is dit een prachtige sector om in
te werken.

 

 

 

Jeroen Broekema, 

podcast host en eigenaar Leaders in Finance Group

Gesponsord