Deel dit artikel:

28 feb 2018

|

Industrie

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de energietransitie

Journalist: Erzsó Alföldy

Richard Bosgraaf

CEO ValueA

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de energietransitie?

“Het verbranden van fossiele brandstoffen maakt langzaam maar zeker plaats voor de opwekking van energie uit renewable bronnen, zoals zon en wind. Voorheen hoefde stroom in het elektriciteitsnet slechts één kant op, dat is inmiddels tweerichtingsverkeer geworden. Daarnaast wordt het gebruik van gas gereduceerd, onder meer door de inzet van warmtepompen.”


Welke uitdagingen bieden deze ontwikkelingen?

“Wat je ziet is dat de belasting van het elektriciteitsnet omhoog gaat en de voorspelbaarheid complexer wordt. Soms wordt er met zon bijvoorbeeld meer energie opgewekt dan nodig is. De afstemming van vraag en aanbod moeten we daarom beter leren organiseren met bijvoorbeeld tijdelijke opslag van energie.”


Welke stappen zijn nodig voor succesvolle energietransitie?

“Het energienet moet intelligenter gemaakt worden om de complexiteit van decentrale opwek te managen. We kunnen op basis van data, gekoppeld aan de vraag- en aanbodkant, allerlei beslissingen nemen, zoals voor de planning van het opladen van auto’s. Hoeveel stroom wordt er geproduceerd? En afgenomen? Vraag en aanbod kun je met intelligente software beter in balans brengen.”


Marion Braams

Directeur Clean Mobility Center en Vice President Consulting Services Utilities CGI

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de energietransitie?

“Er is niet één energietransitie, er zijn meerdere veranderingen tegelijkertijd gaande. In het kader van schone mobiliteit zie je bijvoorbeeld de ontwikkeling van elektrische voertuigen, gebaseerd op lithium-accu's, maar ook waterstofvoertuigen en zonne-auto's, de opkomst van Mobility as a Service en zelfrijdende vervoersmiddelen. Ook verschijnen er steeds meer lichte voertuigen, zoals e-bikes en cargo-bikes, in de binnenstad van grote steden. Wélke ontwikkeling(en) bepalend zal zijn in de toekomst is nog niet duidelijk.”


Welke uitdagingen bieden deze ontwikkelingen?

“Al deze ontwikkelingen roepen ook allerlei vragen op, zoals: is een elektrische auto nu bijvoorbeeld ‘schoner’ dan een dieselauto, als de elektrische auto wordt opgeladen met grijze stroom? En al die lichte voertuigen: Waar laat je ze rijden? Op de rijbaan? Of op het fietspad?”


Welke stappen zijn nodig voor een succesvolle energietransitie?

“De technologie is beschikbaar om de energietransitie naar een C02-neutrale samenleving te versnellen en mogelijk te maken. Het belangrijkste is om stappen te maken. Of iets succesvol is, zal uiteindelijk in de praktijk blijken. Begin dus gewoon. Deel de ervaringen. En zorg ervoor dat successen worden gekopieerd. Kort gezegd: eerst alles laten groeien en dan wegsnoeien wat niet werkt.”Pieter Boot

Sectorhoofd Planbureau voor de Leefomgeving, Sector Klimaat, Lucht en Energie

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de energietransitie?

“Er zijn allerlei positieve ontwikkelingen gaande, zoals het aandeel van hernieuwbare energie binnen de elektriciteitssector en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Binnen de transport en de industrie moeten echter nog flinke stappen worden gemaakt.”


Welke uitdagingen bieden deze ontwikkelingen?

“Er zijn twee grote uitdagingen voor de nieuwe regering. Ten eerste om de ambities, die in het Regeerakkoord duidelijk zijn gedefinieerd, om te zetten in daden. Ten tweede:  om onze ambities voor Nederland af te stemmen met andere bestuurslagen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om onze kolencentrales te sluiten, als je vervolgens elektriciteit uit Duitsland moet exporteren, afkomstig van centrales die nog veel vervuilender zijn.”


Welke stappen zijn nodig voor een succesvolle energietransitie?

“Ten aanzien van het eerste punt: zorg voor goede beleidsinstrumenten. Als je dat niet handig aanpakt, gaat het averechts werken. Wat betreft het tweede punt: zorg voor een goede afstemming. Niet alleen in EU-verband en met onze buurlanden, maar ook tussen de verschillende overheden, zoals provincies en gemeentes.“

Gesponsord