Deel dit artikel:

5 apr 2023

|

Levensstijl

De toegevoegde waarde van private markten

Private investeringen zijn rechtstreekse beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, vastgoed en schulden. In de afgelopen jaren zijn veel private markten volwassen geworden. Het aantal beleggingen buiten de beurs groeit, terwijl het aantal beurs­noteringen krimpt.
Het gevolg is dat steeds meer beleggers de investeringen in private markten tot de kern van hun portefeuille zijn gaan beschouwen. Beursgenoteerde beleggingen worden dan gezien als meer opportunistische satellieten. Geholpen door de inmiddels stijgende rente, de betere bescherming tegen oplopende inflatie en de sterk verbeterde toegang profiteren zij van de toe­gevoegde waarde van private markten in een portefeuille.

Aan het grote nadeel van private markten – namelijk het ontbreken
van liquiditeit – zitten ook voor­delen. De belegger wordt tegen eigen impulsief gedrag beschermd. Niets menselijks is ook beleggers vreemd en historisch wordt er op de beurs op de top gekocht en op de bodem verkocht. Dit gaat uiteraard ten koste van het totale rendement. Dat terwijl in private markten vooraf al wordt nagedacht over de opbrengst bij verkoop. Als de markt dan even tegenzit, nemen dergelijke investeerders normaal gesproken de tijd om het herstel af te wachten. Een belangrijk gevolg is dat het zelden voorkomt dat vijfjaarsrendementen op private markten in de min eindigen, iets waar beleggers op de beurs wel degelijk rekening mee moeten houden. Gezien de sterke aversie van beleggers voor verliezen, is dit een belangrijke eigenschap.

 


Ondernemingen gaan tegenwoordig minder snel naar de beurs. Toegang tot de beurs is kostbaar, er is veel regelgeving, andere stakeholders hebben op de beurs meer macht en zeker kleinere bedrijven leiden op de beurs tegenwoordig een zieltogend bestaan. Met een beursnotering stijgt ook de volatiliteit. Waar de fundamentele waardering op private markten een grote rol speelt, is er op de beurs meer ruis ten aanzien van de ontwikkeling van de economie of de liquiditeit. Die ruis leidt de aandacht af en zorgt op korte termijn voor veel volatiliteit (bewegelijkheid).

Nu is volatiliteit geen goede maatstaf voor risico, maar een hoge volatiliteit zorgt er vaak wel voor dat beleggers terughoudend worden. Het echte risico is dan dat die volatiliteit de reden is om te verkopen en daarmee realiseren ze het echte risico, namelijk permanent verlies van vermogen.
Bedrijven kunnen zich tegenwoordig veel eenvoudiger financieren via private markten. Veel bedrijven moeten ook worden getransformeerd in het kader van de digitalisering of de energietransitie en dat gaat beter en sneller buiten de beurs dan op de beurs.

 


Het is niet gemakkelijk om zonder hulp te beleggen in private markten. Professionele adviseurs beschikken over uitgebreide en gevarieerde ervaring, een goed netwerk en kunnen hierdoor veel zorgen uit handen nemen. Helaas blijkt het in de praktijk ook nog wel eens moeilijk het kaf van het koren te scheiden bij investeringen in vastgoed, private equity en private debt en ook daar is een adviseur van toegevoegde waarde. Verder zijn beleggers met enige regelmaat ook emotioneel betrokken bij participaties in private markten. Bij een belegging in vastgoed voelt het goed om de stenen te kunnen zien. Ook voelt het goed om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij nieuwe bedrijven, iets waarop men daarna ook trots mag zijn. Verder vinden oud-­ondernemers het prettig om in bijvoorbeeld de eigen bedrijfstak te investeren.

 
Beursgenoteerde aandelen en obligaties vormden lange tijd de kern van een
portefeuille, waarbinnen het aandeel Koninklijke Olie lange tijd de hoeksteen vormde. De omloopsnelheid van de aandelen op de beurs is echter sterk gestegen, waardoor de investeringen in private markten steeds meer de kern van de portefeuille gaan bepalen. Dat verbetert niet alleen de rendement-­risicoverhouding van een portefeuille, maar zorgt ook voor financiële rust.

 scherm-afbeelding-2023-04-05-om-14-44-04.png

 

Bron: Auréus bruto prognoserendementen voor de komende 10 jaar, risico (volatiliteit) voor beursbeleggingen op basis van VBA risicostandaarden 2022, voor private investeringen op basis van historie. Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

Gesponsord