Deel dit artikel:

17 jun 2024

|

Economie

De uitdagingen voor de facilitaire professional

De facilitaire professional zorgt ervoor dat de juiste ondersteuning geboden wordt voor het bedrijf waarvoor hij of zij werkt. Vanuit de strategische visie wordt invulling gegeven aan de dienstverlening. Onderwerpen als duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en het leveren van toegevoegde waarde zijn hierbij zeker van belang. Er komen echter nieuwe uitdagingen bij. Hoe zorgen we dat we de juiste en voldoende medewerkers vinden? We zien een krimpende arbeidsmarkt, niet alleen in Nederland maar in het gehele westen. Dit alles creëert voor de facilitaire professional een aantal uitdagingen.

Arbeidskrapte en een passende werkplek Vanuit de opdrachtgevende organisatie leveren de juiste facilitaire diensten een bijdrage aan de arbeidsvoorwaarden, de cultuur en de gewenste sfeer in het bedrijf. Zaken als locatie, bereikbaarheid, maar ook een passende werkplek, goede catering, bedrijfsfitness en de juiste apparatuur inclusief ondersteuning spelen allemaal een belangrijke rol bij het vinden en behouden van medewerkers. Ook de medewerker verandert; werktijd en werkplek zijn niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Met de toegenomen arbeidskrapte neemt ook de invloed van de medewerker toe.

Binnen de facilitaire keten zien we ook uitdagingen. Hoe zorgen we dat medewerkers in jouw facilitaire keten willen werken. Of ze nu in dienst zijn of via een leverancier voor de facilitaire organisatie werken, er is sprake van een schaarste aan arbeidskrachten. Dit vraagt om creativiteit en innovatie.

Ruimte voor innovatie Hoe binden we mensen aan ons door middel van de juiste sfeer, de juiste opdrachten en juiste uitdagingen? Stellen we de juiste vraag om innovatie te stimuleren? We willen graag een persoonlijke klantervaring, maar arbeidskrapte zorgt er ook voor dat we moeten investeren in innovatie. Prikkelen we de creativiteit voldoende om onze collega’s en ketenpartners te verleiden tot vernieuwing? Geven we voldoende ruimte om te mogen innoveren en proberen, ook wanneer dit een keer niet lukt? We moeten altijd oog houden op klantbeleving en de waarde die facilitair management kan en moet bijdragen.

Voor zowel de eigen processen als het leveren van de juiste toegevoegde waarde aan de klantorganisatie is innovatie dus van belang. Hiervoor is weten wat nodig is, weten waar we staan en weten wat het effect is van ons handelen belangrijk. Data, IoT en smart workplace zijn allemaal zaken die hieraan bijdragen. Dan moeten we wel weten hoe we dit kunnen gebruiken en hoe het bijdraagt voor de eindgebruiker. Training om het goed te gebruiken en deze data correct te interpreteren is nodig. Dit om maximaal effect te hebben op zaken zoals gezondheid, arbeidsvreugde van de medewerker, maar ook op effectiviteit en efficiëntie van de interne processen.

De facilitaire markt levert een behoorlijke bijdrage aan ons BNP, namelijk zo’n 6%. Een grote groep collega’s is werkzaam in de facilitaire branche en levert hier een belangrijke bijdrage aan het (mede) oplossen van de uitdagingen die de maatschappij kent. Om te zorgen dat we relevant blijven, moeten we de handschoen om te innoveren en te vernieuwen met zijn allen oppakken. We moeten constant toegevoegde waarde blijven leveren aan de faciliterende organisatie, maar dan wel op een passende manier en met minder mensen.

Gesponsord