Deel dit artikel:

20 dec 2022

|

Maatschappij

De veiligheidsregio in de frontlinie: nu en in de toekomst

Van klassieke rampen tot moderne crises: daar waar anderen een pas op de plaats doen of niet verder kunnen gaat de veiligheidsregio door en regelt het. In elke crisis. Altijd. De focus ligt, naast in actie komen als de nood aan de man is, vooral op preventie: voorkomen is immers beter dan genezen!. Maar hoe zorg je dat de stad van de toekomst een veilige leefomgeving is en blijft, terwijl je nooit precies kunt voorspellen wat er op je af gaat komen? “Dat kan alleen door aan de voorkant het verschil te maken, de verbinding te zoeken en intensief te trainen”, zegt Arjen Littooij , algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

Samen met directeur Risico- en Crisisbeheersing Annemarie van Daalen en circa 2300 andere vakbekwame professionals zet Arjen Littooij zich voor de volle 100% in voor de veiligheid van de regio. “Hulpverlenen zit in ons DNA, dat zie je terug in de hele organisatie”, vervolgt Littooij. “De veiligheidsregio is een jonge organisatie, we bestaan sinds 2006 maar hee de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan. Onze rol is veranderd van uitvoerder naar regisseur. Inmiddels zijn we de expert op het gebied van veiligheid en crisismanagement waar iedereen in de regio, van particulieren tot overheden en grote industriebedrijven, op vertrouwt.” 

Zowel Littooij als Van Daalen hebben een duidelijke visie op wat er voor nodig is om ook in de toekomst veiligheid te kunnen garanderen. Van Daalen: “Als we denken aan de stad van de toekomst dan vinden we het belangrijk dat veiligheid en gezondheid een ontwikkelcriterium is. Daarom willen we als deskundige zoveel en zo vroeg mogelijk aan tafel zitten om mee te denken bij ontwikkelingen. Direct vooraan en niet als sluitstuk. Door in ge-sprek te gaan en samen vooruit te denken niet alleen met onze partners in de regio maar ook op landelijk niveau kunnen we een mogelijke crisis voorkomen, maar kunnen we ook snel handelen als het toch misgaat.”

Belangrijke thema’s in het Rotterdam-Rijnmond van de toekomst
Van Daalen vervolgt: “Andere belangrijke thema’s zijn de energietransitie, het veranderende klimaat, het behoud van een veilige leefomgeving en de toekomst van de industrie. Het risicobeeld van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is complex, divers en dynamisch. De dichtbevolktheid, de havens, de zware industrie en alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zorgen voor specifieke veiligheidsrisico’s. Dit vraagt om conceptueel denken en een gericht beleid.” Volgens Van Daalen is de stad van de toekomst een stuk minder jong en dynamisch dan je misschien zou denken. “Ook vergrijzing vormt namelijk een signicant onderdeel van het toekomstbeeld in onze regio. De vraag welke plek ouderen in de samenleving hebben en houden speelt bij ons dan ook een grote rol. Ook zij moeten gezond en veilig kunnen leven.”  

Focus op scenario’s in plaats van op regelgeving
In de praktijk blijkt de regelgeving nogal eens achter te lopen op de realiteit. Van Daalen illustreert dit met een voorbeeld: “De energietransitie brengt industriële risico’s naar de wijk. Denk aan alle zonnepanelen met thuisbatterijen, lokale duurzame waterstof, parkeergarages vol elektrische auto’s of een opslagloods voor e-scooters. We krijgen direct te maken met de gevolgen van deze transitie, zoals zeer moeilijk te blussen branden.” Van Daalen benadrukt: “Helaas zijn veel van deze activiteiten nog nauwelijks gereguleerd. In de transitie zitten dus nog best wat onbekende risico’s. Om deze risico’s onder de aandacht te brengen is het belangrijk dat we niet alleen de bestaande regelgeving volgen, maar vooral de focus leggen op mogelijke scenario’s. ” 

Multidisciplinaire voorbereiding
Littooij sluit af: “Wat je zelden doet, doe je zelden goed. Om deskundig te blijven en in te kunnen springen op mogelijke toekomstige scenario’s zijn korte lijnen, intensieve training en het gebruik van innovatieve middelen onmisbaar. Zo zetten we op dit moment al drones, blusrobots en een onderwatersonar in. We trainen niet alleen onderling, maar ook bij bedrijven en op terminals. Dan ben je in het geval van een incident een telefoontje van elkaar verwijderd. Dat kan een groot verschil maken.” 

vr

 

Gesponsord