Deel dit artikel:

4 jul 2022

|

Maatschappij

De zonnige toekomst van duurzame energie

De oplossing voor de klimaatproblematiek ligt binnen handbereik en iedereen kan daaraan meedoen. De benodigde technologieën zijn bewezen en steeds meer bedrijven en projecten willen de markt op. Naast grote projecten en bedrijven dragen ook veel kleinere projecten, lokale initiatieven en particulieren gezamenlijk bij aan het oplossen van het grote energievraagstuk. Dennis Kromhout van der Meer en Lex Roukens van DuurzaamInvesteren.nl zien dagelijks hoe dankzij particulieren en ondernemers de transitie naar duurzame energie ontwikkelt.

Groeiende interesse

“Een meer grillige economische situatie, een energiecrisis en verschuivingen in de wereldorde hebben ons opgeschud. Wij zien dat mensen heel geïnteresseerd blijven of worden in de transitie die dit soort schokken in de toekomst kunnen voorkomen,” legt Dennis Kromhout van der Meer, CEO van DuurzaamInvesteren. nl uit. Op het platform plaatsen duurzame ondernemers hun financieringsbehoefte en kiezen particuliere investeerders zelf in welk aanbod zij willen investeren en voor hoeveel. Op DuurzaamInvesteren.nl vormen aanbiedingen die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie een belangrijk deel van het aanbod, en ook projecten en bedrijven die zich richten op de energieketen, zoals energie efficiency, infrastructuur waaronder laadpalen en technologieën als batterijopslag vinden veelvuldig financiering dankzij Duurzaa-mInvesteerders. “We zien de toekomst positief tegemoet. Met ruim 210 miljoen euro aan financiering via ons platform hebben beleggers en ondernemers geza-menlijk een grote bijdrage geleverd aan deze transitie.”

ESG

“Naast interesse in de energietransitie zien we dat aanbiedingen gericht op de circulaire of landbouwtransitie aan popu-lariteit toenemen. En dat is ook logisch, we vernemen van steeds meer mensen die beleggen via ons platform dat zij dat doen omdat zij actief willen bijdragen aan de maatschappij en verder kijken dan hun eigen tuintje,” aldus Lex Roukens, CFO van het platform. “Zij richten zich op de toekomst en willen zich inzetten voor toekomstige generaties. Bovendien leveren deze investeringen ook een mooi rende-ment op. Voor DuurzaamInvesteren.nl is het daarom belangrijk dat aanbiedingen aan beleggers heldere ESG-doelstellingen nastreven.” 

Financiering voor duurzaamheid

“Er moet ongelofelijk veel gebeuren, het is heel lastig om alles tegelijk op te pakken. Daarom blijven wij ons focussen op die projecten en ondernemingen die echt een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals. Als platform richten wij ons op het financieren van duurzame projecten, werkkapitaal en bedrijfskapitaal voor duurzame bedrijven,” legt Roukens uit. “We zien dat hier veel behoefte aan is. Wij vullen het gat tussen de bank en het eigen vermogen. Vooral voor kleinere financieringsvraagstukken kunnen be-drijven en projecten niet altijd bij banken terecht. En we werken indien gewenst ook aanvullend op de financiering vanuit banken. In dat geval halen aanbieders via ons platform achtergestelde leningen op en verzorgt de bank een seniore lening. Het voordeel van een online platform met particuliere investeerders is dat we flexibel zijn en bedrijven en projecten financiering kunnen ophalen die past bij hun behoefte. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het om goed gestructureerde deals gaat, goed geprijsd en met de juiste looptijd, want de beleggers maken hun eigen afwegingen. Het resultaat is concrete verduurzaming en voortgang in de energietransitie.”

Democratisering

De afgelopen tien jaar is het voor particu-lieren steeds eenvoudiger en goedkoper geworden om zelf te beleggen. Dankzij EU wet- en regelgeving en de opkomst van platformen kunnen mensen steeds beter zelf bepalen waarin zij willen beleggen. “Vijftien jaar geleden was het voor een particulier vrijwel onmogelijk om zelf een obligatielening op een duurzaam bedrijf te nemen via een online platform. Nu maken particulieren zelf de keuze waarin zij be-leggen. Bedrijven moeten zich natuurlijk wel bewust zijn van de behoefte van de belegger, en met een heldere businesscase met een duidelijke prognose een be-trouwbare propositie aanbieden,” vertelt Kromhout van der Meer. “En dat levert veel op. Niet alleen financiering, maar ook betrokken en enthousiaste investeerders. Zij zijn de ambassadeurs voor de duurza-me projecten en bedrijven. Ook de markt van financiering democratiseert en de interesse in duurzaamheid en de energie-transitie neemt toe.”

DuurzaamInvesteren.nl

DuurzaamInvesteren.nl bestaat sinds 2014 en is het grootste duurzame investering-splatform van Nederland. Gezamenlijk investeerden particulieren ruim 210 miljoen euro in meer dan 175 projecten en bedrijven. 

Gesponsord