Deel dit artikel:

29 nov 2021

|

Economie

Douane is onze core business. Together we make international trade run faster.

Stream Software is een toonaangevend provider van Customs Management Systems, dat naadloos kan integreren met uw ERP-pakket. Aan de hand van uw data, gaat de Customs Streamliner® intelligent de nodige aangiftestromen aansturen en de eventuele administraties automatiseren. Douane is onze core business. Gans onze organisatie streeft naar efficiëntiewinsten voor eenieder die met internationale handel geconfronteerd wordt! 

Wijzigingen in het douanelandschap.

Het komende jaar wachten ons enorme uitdagingen binnen het douanelandschap. Allereerst gaat het oude AGS op de schop. Voor de Nederlandse markt zal Stream Software het nieuwe declaratiesysteem DMS4.0 ontwikkelen. De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte zullen wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het Douanewetboek van de Unie. Daarnaast komt er een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 'corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.


Naast de wijziging in de standaardaangiftesystemen in Nederland (DMS4.0) zal ook de GPA, en gans z’n werking, wijzigen in 2022. Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan ten laatste op 1 januari 2023 hun aanvullende aangifte(n) en/of aanbrengberichten moeten insturen met DMS 4.1. Hiermee komt het aangiftedeel van GPA en SPA te vervallen.


Vergunninghouders IIAA die gebruik gaan maken van de zogenoemde ketenregeling, gaan voor het uitwisselen van controle-informatie, die voorheen in de GPA was opgenomen, gebruikmaken van de zogenoemde auditfile voorraad. Stream Software is vertegenwoordigd in de pilootgroep van ADS (Alliantie Douane Software), zodat we op de eerste rij zitten om de wijzigingen binnen DMS4.1 (en de auditfile) te capteren, en tijdig op te nemen in onze applicatie.


e-Commerce.

Vanaf 1/7/2021 dient voor alle zendingen met een waarde lager dan 150€, een aangifte ingestuurd te worden via een reduced data set. Stream Software heeft voor Nederland (DECO) en België (H7) een cloudapplicatie ontwikkeld. Eén oplossing, ongeacht of uw e-Commercezendingen in Maastricht, Luik, Schiphol of Brucargo toekomen! 


Via een Customs Advanced Advisory Service (CAAS) bepalen we voor u het scenario van een pakket aan de hand van intelligentie en validatie regels. Vervolgens ontvangt u een terugkoppeling op pakketniveau in geval van eventuele data-fouten of u krijgt een overzicht welke pakketten een andere flow dienen te volgen. Alle pakketten worden reeds gevalideerd tegen de business rules van de douane vooraleer deze worden verstuurd om al zoveel mogelijk fouten aan de voorkant af te vangen.


Stream Software (HQ)

Potvlietlaan 4

2030 Antwerpen

België


Stream Software NL

High Tech Campus 41

5656AE Eindhoven

Nederland

www.streamsoftware.eu

[email protected]

Gesponsord