Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Maatschappij

‘Duurzaamheid moet prioriteit voor iedereen zijn’

Wanneer een bedrijf grote interne veranderingen aankondigt, is te verwachten dat niet iedereen direct staat te juichen. Bij Enrichment Technology Company (ETC), dat werkt aan verrijkingstechnologie en innovatieve energieoplossingen, hielden ze daarom ook rekening met weerstand, toen het jaar 2022 er werd uitgeroepen tot ‘Jaar van Duurzaamheid’, waarbij het uitgangspunt was dat dit een prioriteit moest zijn voor iedereen. Het was dan ook een positieve verrassing om erachter te komen dat iedereen het met de doelstelling eens was en graag bij wilde dragen aan het behalen ervan, vertelt CFO Laure Claquin. 

ETC is een internationale onderneming, met vestigingen in Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland (Almelo). Het bedrijf produceert gascentrifuges waarmee uranium kan worden verrijkt, wat vervolgens in kernreactoren gebruikt wordt om energie op te wekken. ETC wil met zijn technologie helpen de wereld CO2-uitstootvrij te maken. Uit onderzoek blijkt dat de centrifugetechnologie van ETC vijftig keer energie-efficiënter is dan gasdiffusie, het meest gebruikte alternatief. 

Het Jaar van Duurzaamheid werd door ETC in het leven geroepen om ‘collega’s te inspireren, een meer bewuste benadering van duurzaam werken en leven te initiëren, innovatie in de sector te stimuleren en onze algemene milieuprestaties te verbeteren, zowel dit jaar als daarna’. CFO Laure Claquin kreeg de leiding over het project. Een van haar belangrijkste uitgangspunten is dat duurzaamheid een prioriteit voor iedereen moet zijn. Daarom moest bij ETC een cultuur ontstaan waarbinnen iedereen, met originele en frisse ideeën, een bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen. 

Om hiermee aan de slag te gaan stelde Claquin een team samen, bestaande uit collega’s van alle vestigingen van het bedrijf. “De gemiddelde leeftijd van deze groep lag een stuk lager dan de gemiddelde leeftijd bij heel ETC”, vertelt Claquin. ”Daarom vreesden wij mensen van de oudere generatie misschien zouden gaan mopperen. Ik was blij verrast en onder de indruk toen bleek dat iedereen het volledig met de plannen eens was. Verandering is nodig en daar moeten we allemaal onderdeel van uitmaken, dat was het collective gevoel. Ik denk dat deze mindset ook voortkomt uit ons internationale karakter want aanpassen en veranderen zijn dingen die we daardoor sowieso al vaak moeten doen.” 

Toen Claquin begon werd bij ETC nog zeker niet zoveel rekening gehouden met duurzaamheid als nu. Dat moest an-ders, vond ze: “Het maakte geen deel uit van ons dagelijks werk om erover na te denken en dat is eigenlijk vreemd. Want ons overkoepelende doel is om met onze technologie een deel van de oplossing van het klimaatprobleem te zijn. Dan moet je de rest van je werkwijze daar in mijn ogen ook op afstemmen.” 

ETC stelde zichzelf doelen voor over tien jaar. Daarbij is goed gekeken naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelen die volgens de VN een blauwdruk zijn voor ‘vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst’. Klimaat en milieu zijn daar een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook gendergelijkheid en goed onderwijs. 

Voor ETC gaat duurzaamheid eveneens niet alleen over klimaat en milieu, maar daarnaast over sociale en maatschappelijke waarden. Claquin: “We hebben daarom drie pijlers vastgesteld waarop we onze acties baseren: Voor onze mensen, voor het milieu en voor de maatschappij. Diversiteit is een doelstelling die daaruit voortkomt, want wij willen een afspiegeling van de maatschappij vormen. Wat betreft het milieu is het natuurlijk belangrijk om onze uitstoot zo laag mogelijk te houden en ook een goed afvalbeleid is heel belangrijk. Een andere belangrijke opgave ligt in het praten met mensen uit onze gemeenschappen. Voor nucleaire technologie bestaat veel angst en daardoor zijn mensen die ermee werken op hun beurt vaak huiverig om erover te praten. Maar als iets niet bespreekbaar is, voedt dat alleen maar de scepsis. Dus is het onze taak om dat gesprek te voeren.” 

Voor 2023 gaan we het energiever-bruik verder beperken en hanteren we ciculariteit als principe. Het belang-rijkste is dat we met onze ultra-centri-fugetechniek onszelf voor een schone toekomst blijven inzetten.

Meer weten over ETC? Check de website: www.enritec.com

en de werken-bij pagina voor vacatures: www.werkenbijetc.nl 

 

Gesponsord