Deel dit artikel:

4. jul 2022

|

Economie

Duurzame mobiliteit is de toekomst

Als deelnemer aan het verkeer is de kans groot dat je een elektrische deelscooter tegenkomt, misschien hangt er een drone in de lucht of je ziet een automobilist parkeren met hulp van slimme sensoren in de auto. Het zijn oplossingen op het gebied van mobiliteit waar onze samenleving om vraagt. “Het aantal innovaties gericht op bestuurdersgemak, meer duurzaamheid en veiligheid neemt een enorme vlucht”. 

 

 
Aan het woord is Jantina Woudstra, sinds april 2022 algemeen directeur van de RDW. Iedereen kent de organisatie van de kentekenregistratie, vrijwaringsbewijzen en toezicht op de APK. Maar de RDW doet meer. “Alles wat vliegt, vaart en rijdt – behalve vliegtuigen en treinen – valt onder onze dienstverlening. Dus ook zelfrijdende auto’s, elektrische steps en drones.”

 


De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op mobiliteit gaan snel en nemen toe. “Om Nederland in beweging te houden, blijft onze focus gericht op het realiseren van veilige en duurzame mobiliteit voor burgers en bedrijfsleven. Wij combineren up-to-date expertise op het gebied van voertuigen, registratie en informatie en wij zijn betrokken bij alle typen voertuigen van wieg tot sloop. Zoveel nieuwe typen voertuigen én een groei in mobiliteitswensen in een druk landje vraagt onze expertise maar ook een intensivering van de samenwerking met ketenpartners. Zo gaan de ontwikkelingen rond zelfrijdende voertuigen heel snel, en dit vereist een goede vertaalslag van verantwoordelijkheden in de driehoek van bestuurder, voertuig en omgeving.  

 


Thema’s voor de toekomst

In dit kader staat de komende jaren voor de RDW een aantal thema’s centraal: integraal toezicht op de voertuigketen, het beheerst implementeren van innovaties en informatie verzamelen en leveren voor slimme mobiliteit en handhaving.  

Woudstra: “Om die thema’s te realiseren, intensiveren wij toezicht op voertuigen in gebruik. Van een werkwijze waarin we voertuigen eenmalig testen en toelaten en vervolgens monitoren in de APK, stappen we over naar een systeem waarin we continu toetsen of voertuigen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen voldoen. Moderne auto’s zijn computers op wielen en krijgen te maken met software-updates. Die kunnen de eigenschappen van een voertuig veranderen, bijvoorbeeld doordat zo’n update de motor krachtiger maakt. Daarom is het van belang dat we het voertuig tijdens zijn gehele levenscyclus volgen.”   

 


“Daarnaast ondersteunen we de implementatie van innovaties in mobiliteit. Maar wel beheerst. Innovaties brengen risico’s met zich mee, daarom zijn technische eisen nodig voor die voertuigen. Om de introductie van innovaties te ondersteunen, dit met beleid en regelgeving goed te faciliteren en er bovendien toezicht op te kunnen houden, moeten we de ontwikkelingen in de technologie goed begrijpen. Om deze redenen ontwikkelen we samen met partners een nieuw mobiliteits- en infrastructuurcentrum. Voor tests en om kennis op- en uit te bouwen.”

 


“En tot slot, het kentekenregister is nodig voor overheden bij informatievragen, zoals tol en verblijf- en parkeerrechten. Bijvoorbeeld voor gemeenten die een milieuzone willen inrichten of parkeren voor elektrische auto’s goedkoper willen maken. Als gevolg van veranderingen in de mobiliteit verandert ook de aansprakelijkheid. Voor deelmobiliteit is het belangrijk scherp te hebben wie precies wanneer heeft gereden en dit in de registers te verwerken. Ook bij het gebruik van voertuigen met slimme rijondersteuning zoals automated lane keeping systems (ALKS) en AEBS (advanced emergency braking system) is het registreren van aansprakelijkheid onderwerp van onderzoek en overleg.”   

 


Samen, veilig en duurzaam 

De RDW wil dat mobiliteit zo veilig en duurzaam mogelijk is. Daarom dragen we met onze technische expertise ook bij aan nieuwe Europese en nationale wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat we met een gerust gevoel in een auto kunnen stappen en aan het verkeer kunnen deelnemen. Als hij nieuw is maar ook als hij al jaren rijdt. Omdat we weten dat het voertuig veilig is en de belasting van de natuur tot een minimum is beperkt. Dit kunnen we niet alleen. Wij werken samen met de verschillende (internationale) partners in de voertuigketen. Ministeries, Rijkswaterstaat, CBR en gemeenten, voertuigfabrikanten en garagebedrijven, kennisinstituten en uiteraard iedere individuele voertuigbezitter. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilig en duurzaam wegverkeer in Nederland, nu en in de toekomst.

Gesponsord