Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Duurzame veranderingen in de schulddienstverlening

Michaël Brouwer, gerechtsdeurwaar- der en CEO van Syncasso is één van de sprekers op het congres “schuld- dienstverlening in de steigers” dat op 8 juli in Slot Zeist plaatsvindt. Volgens Brouwer zijn er duurzame verande- ringen nodig met betrekking tot dit onderwerp.

 

 schermafbeelding-2022-05-30-om-15-45-15.png

Waarom is dit onderwerp zo belangrijk?

“Schuldsanering is in Nederland een thema dat al een aantal jaar onder de aan- dacht komt en genoeg initiatief voor wordt genomen. Toch werden schulden vaak in het hokje administratie gestopt, terwijl schulden een veel groter begrip is dan slechts financiële problemen. Mensen met schulden ervaren een grote sociale trigger en komen vaak terecht in een traject vol met gezondheidsklachten, absentie op werk, concentratieproblemen en negatie- ve effecten op hun omgeving. Hierdoor creëer je een grote sociale problematiek
en dat juist in een land waarin welzijn en inclusie zulke belangrijke speerpunten zijn. Schulden zijn meer dan onbetaalde rekeningen. Het dilemma van een recht- vaardig uitgangspunt - het betalen van rekeningen - dat uitgroeit tot een sociaal probleem, willen wij graag bespreekbaar maken.

Wordt er gekeken naar oplossingen?

“Het is duidelijk dat een hoop sociale zaken negatief beoordeeld worden door schulden. Naar mijn mening dragen wij als domein - hiermee bedoel ik alle ketenpartners - hiervoor verantwoor- ding. Wij kunnen hierin namelijk ellende voorkomen. Dat is ook de reden dat wij dit onderwerp in het congres agenderen. We willen naar een heel nieuw systeem waarin we oog hebben op de gevolgen van het welzijn van de betrokkene. We hebben namelijk een bak aan verschillende profes- sionals in de gehele keten, maar de echte samenwerking met elkaar moeten we nog weten vinden. Wanneer wij werk verdelen en dat van elkaar respecteren denk ik dat wij vele stappen kunnen maken. De ene partner moet soms een stapje terug doen en vertrouwen hebben dat de ander zijn rol goed vervult.”

Wat is een belangrijk kenmerk van een juiste oplossing?

“Het is belangrijk om het schuldenpro- bleem duurzaam op te lossen. Een persoon die net uit de schulden komt, moet weer in een ritme terecht komen. Als iemand namelijk weer in een ritme komt, dan doet hij of zij sociaal ook weer mee. Wanneer dit niet het geval is, zit je in een negatieve spiraal en dan gaan de dominosteentjes vallen. We hebben ook te maken met financiële prikkels die tegenover elkaar staan. De inner krijgt een beloning/ betaling op provisie basis. Dat is natuur- lijk heel tegenstrijdig en zorgt voor het volgende dilemma: gaan we belonen op preventief gedrag of op het curatieve werk dat ze uitvoeren?”.

Wat is er veranderd in de schulden- problematiek?

“Armoede is niet meer wat wij gewend zijn. De vaste lasten zijn tegenwoordig zo hoog, dat de reden ‘eigen schuld’ nogal achterhaald is. Bepaalde levensgebeurte- nissen kunnen het gehele financiële plaatje overhoop gooien. Als dit het geval is, is het belangrijk om sneller voor een schone lei te zorgen en er een streep onder te zetten, zodat de desbetreffende persoon ook verder kan gaan. Daarnaast moeten we er in het begin bij zijn om te voorkomen dat het escaleert en we het duurzaam kunnen oplossen. We moeten kijken naar de ach- terliggende gedachte: waarom kan iemand zijn rekening niet betalen? En wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit weer in het juiste ritme gaat lopen? Als we als keten elkaar helpen, vertrouwen, elkaar gunnen en goede afspraken maken denk ik dat we grote slagen kunnen maken.”

Wat hopen jullie met het congres te bereiken?

“Uiteindelijk gaat het om het welzijn van ons allemaal. Er is voldoende capaciteit om mensen te helpen, nu moeten we het alleen nog op de juiste manier inrichten en organiseren om het voor elkaar te krijgen. Dat gebeurt nog niet. In het congres willen we de grenzen opzoeken en inspireren. Wat zijn nu de concrete stappen om dit duurzaam te veranderen?”

Meer informatie? Ga dan naar: https://www.kerckebosch.nl/zorg- welzijn/schulddienstverlening- steigers-e2700

Gesponsord