Deel dit artikel:

1 mrt 2018

|

Levensstijl

Een goed doel opnemen in je testament

Journalist: Marjon Kruize

Uit cijfers van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland blijkt dat Nederlanders in de afgelopen jaren vaak geld gaven aan goede doelen.  Ze doen eens iets in een collectebus, geven geld via een tv-actie of maken structureel een geldbedrag over naar een goed doel dat ze een warm hart toedragen. De laatste jaren worden goede doelen ook steeds vaker opgenomen in het testament.

Theater- en programmamaker Jörgen Raymann roept in Voor nu en later, een magazine over nalatenschap, op tot het geven aan goede doelen. ‘Sommigen noemen steun aan een goed doel ‘een linkse hobby’. Kom op, zeg! Laten we ons hart openhouden voor mensen die het nodig hebben.’ Zelf heeft hij ook een goed doel in zijn testament laten opnemen.


Vaak zijn er twee factoren die mee kunnen spelen als men ervoor kiest een goed doel in zijn of haar testament op te nemen. “Aan de ene kant hebben mensen vaak goede ervaringen met een goed doel”, stelt Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. “Ze hebben bijvoorbeeld zelf iets meegemaakt en hebben daarbij veel steun gehad aan het goede doel. Aan de andere kant heb je ook mensen die geen erfgenamen hebben en hun bezit daarom liever nalaten aan een goed doel.”


Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je zo’n goed doel in je testament zet. Je kunt een goed doel bijvoorbeeld benoemen tot erfgenaam, dan kun je ze een percentage van je vermogen nalaten. “Het goede doel moet dan echter wel om de tafel met de andere erfgenamen om over de erfenis te praten,” vertelt van Oostrom. “Je kunt je afvragen of het goede doel daar wel op zit te wachten.”


Daarnaast is ook goede communicatie volgens van Oostrom van groot belang. “Zorg dat de andere erfgenamen ook weten dat je een goed doel tot erfgenaam hebt benoemd. Je hoort wel eens dat kinderen en kleinkinderen niet op de hoogte zijn van een goed doel in het testament en er dan vanuit gaan dat ze een groter deel van de erfenis zullen krijgen dan daadwerkelijk het geval is. Door dit vooraf te communiceren voorkom je moeizame situaties wanneer de erfgenamen met elkaar in gesprek gaan.”


Een andere optie is het maken van een legaat. Dan laat je juist wel een specifiek geldbedrag na. “Dan weet een goed doel precies waar het aan toe is en hoeven ze verder nergens naar om te kijken”, aldus van Oostrom. “ANBI-instellingen hoeven immers geen erfbelasting te betalen.” Een nadeel hiervan is echter wel dat je er natuurlijk nooit zeker van kunt zijn dat je dit geldbedrag op het moment van overlijden nog steeds bezit.


Volgens van Oostrom is het sowieso goed om je testament regelmatig kritisch te bekijken. Wat je nu beslist kan heel anders zijn dan wat je later wil. Daarnaast verandert natuurlijk ook je bezit, zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je zelf een erfenis ontvangt. “Eens in de zoveel tijd moet je bij jezelf nagaan of je nog weet wat je geregeld hebt en of dit nog steeds relevant is.”

Gesponsord