mensen werkend in een kantoor ruimte

Deel dit artikel:

4 mrt 2024

|

Maatschappij

Een leven lang leren, de essentie van het leven

Als voorzitter van de Vereniging Hogescholen houdt Maurice Limmen zich onder andere bezig met een leven lang leren. Leven lang leren raakt daarmee direct de essentie van het leven, aangezien we eigenlijk nooit uitgeleerd zijn.

Maurice Limmen ziet in het streven naar een leven lang leren – of ontwikkelen zogezegd – een cruciale rol weggelegd voor het hbo. “We hebben het er in Nederland ook al heel lang over, maar toch gebeurt het nog te onvoldoende dat mensen zich laten bijscholen in het leven. Hogescholen zien het als een belangrijke opdracht om in de vraag van onze arbeidsmarkt en samenleving te voorzien. Hogescholen kunnen bijdragen aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking, het goed benutten van alle talenten is nu cruciaal.”

portretafbeelding maurice limmen Maurice Limmen, Voorzitter van de Vereniging Hogescholen

Verandering Met de ophanden zijnde technologisering van vele beroepen is omscholen of bijscholen van essentieel belang. “In alle beroepen is deze tendens gaande. Of het nou iemand uit de zorg is of een automonteur, de beroepen die wij nu kennen zijn aan enorme verandering onderhevig. De automonteur van twintig jaar terug is niet meer de automonteur van nu. Laatstgenoemde moet bij wijze van spreken ook ICT’er zijn als je kijkt naar wat een technologie zich tegenwoordig in een auto bevindt. Ook in de zorg verandert er veel. Denk aan zorg op afstand of zorgrobots. Dit vergt een heel andere benadering en ook dat werknemers over totaal andere talenten moeten beschikken of deze in ieder geval verder moeten ontwikkelen. Je zal dus met elkaar aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat de mensen die dat werk nu verrichten dit in de toekomst ook kunnen blijven doen.”

Focus De Vereniging Hogescholen richt zich hier dan ook op met het aanbod van opleidingen en zoals bijvoorbeeld met het zogeheten Fast Switch Concept “Het Fast Switch Concept gaat uit van drie partijen in de cyclus. Degene die zich moet dan wel wil omscholen, de hogeschool en een toekomstige werkgever. Wanneer deze drie zich committeren kan iemand in heel korte tijd zich laten omscholen met baangarantie. Hoe mooi is dat. Wij proberen hiermee vooral te focussen op wat mensen goed kunnen en een vonk in ze te triggeren waardoor ze kiezen voor een baan die ze in hun kracht zet. Dat kan heel iets anders zijn dan ze nu doen, maar kan wel betekenen dat iemand helemaal opbloeit en dat is nou precies wat ons doel is.”

Gesponsord