Deel dit artikel:

7 jul 2022

|

Economie

Een visie op de buurt van de toekomst

Trends als digitalisering, individualisering, vergrijzing en toenemende personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg hebben invloed op hoe de buurten van morgen er zullen uitzien. Hoewel we in een tijd van digitalisering middels sociale media toegang hebben tot contact met de hele wereld, zijn we meer dan in het verleden eenzaam. Daarnaast worden we ouder en meer hulpbehoevend in een tijd dat we steeds minder zorgpersoneel per hoofd hebben. Hoe gaan we om met dit soort ontwikkelingen? Buurtplatform Hoplr biedt uitkomst.


 Over Hoplr

Hoplr verlegt de focus van het individu terug naar de lokale gemeenschap. Het platform wil anticiperen op uitdagingen van morgen, zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie door gebruik te maken van de kracht van het collectief. Dit doet Hoplr door burgers, lokale overheden en welzijnsorganisaties een digitaal buurtnetwerk te bieden waarbij de focus ligt op sociale interactie tussen inwoners en betrokkenheid met de buurt. Het bereik van Hoplr groeit snel en inmiddels wordt het platform gebruikt in meer dan 2.500 buurten door ruim 650.000 gezinnen in België, Nederland en Luxemburg. Ook landen als het VK, Zwitserland, Israël, Scandinavië en Turkije lonken.

Corona heeft bepaalde maatschappelijke problemen versterkt

Toegegeven, problemen als eenzaamheid hebben in coronatijd een vlucht genomen en zullen verbeteren nu we in een nieuwe fase zijn aanbeland. Toch bleek uit het Nationaal Geluksonderzoek van 2018 – voor corona – dat bijna de helft van alle Belgen zich weleens eenzaam voelt. Uit de Nederlandse Gezondheidsmonitor kwam daarnaast naar voren dat bijna een op de drie ouderen niet zelfredzaam is en dat 
het hulpaanbod van professionals en vrijwilligers is gedaald sinds 2016. Hoe gaan we dit soort uitdagingen te lijf in een samenleving die alsmaar sneller ontwikkelt en het oog voor de mens lijkt te verliezen?

 
 Wat een online buurtnetwerk biedt

Het verlangen deel uit te maken van een lokale gemeenschap (ofwel “sense of belonging”), is een belangrijk thema voor Hoplr. We hebben elkaar nodig. In de buurt van de toekomst ziet Hoplr de kracht van een hechte buurt en het belang van “opnieuw” voor elkaar zorgen. Een buurtnetwerk verbindt bewoners en stimuleert ze op interessegebieden verbinding met elkaar te zoeken, spullen of hulp uit te wisselen, activiteiten te organiseren, enzovoort. Bovendien ligt een belangrijke focus van Hoplr op het ondersteunen van kwetsbare en minder mobiele personen in de buurt, ouderen in het bijzonder. 

 

schermafbeelding-2022-07-04-om-12-08-35.png

Tot drie jaar langer thuis met een buurtnetwerk

Vergrijzing, eenzaamheid en personeelstekorten in de zorg hebben namelijk implicaties voor de buurt van de toekomst. Met behulp van een nieuw en innovatief zorgconcept, genaamd BCQ (Buurt-Conciërge-Quartier), tracht Hoplr bewoners van de buurt te koppelen aan ouderen of kwetsbaren die ondersteuning kunnen gebruiken bij basis- of aanvullende behoeften met een relatief lage zorgvraag. Vrijwillig hulpverlenende buurtbewoners (ofwel informele burenhulp) maken een wereld van verschil voor ouderen en zorgpersoneel door een helpende hand te bieden. Hoplr hoopt dat ouderen via BCQ zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, naar verwachting tot wel drie jaar.

 
 Benutten van sociaal kapitaal en middelen

Hoplr maakt het sociaal kapitaal toegankelijk. Dat kapitaal ontstaat door mensen van verschillende achtergronden, moedertalen, opinies, culturen en leeftijden samen te brengen rond allerlei buurt gerelateerde thema’s. Al zijn deze contacten vaak vluchtig, ze zijn cruciaal voor het vormen van het alledaagse steunnetwerk. 

 

 
 Daarom werkt Hoplr aan een formule om het sociaal kapitaal te berekenen en in kaart te brengen: 

het sociaal kapitaal van een buurt is gelijk aan het potentieel van middelen in een buurt maal de toegang tot die middelen. Die toegang staat dan weer gelijk aan de mate waarin buurtbewoners willen aansluiten op het buurtnetwerk maal de mate waarin ze kunnen aansluiten. Hoplr zoekt naar het optimaliseren en vergelijken van al die componenten op buurtniveau. 

“Hoplr kan in de slimme steden en gemeenten van de toekomst een belangrijke meerwaarde vormen, en dan vooral om buurtbewoners te betrekken bij lokale projecten. Het platform helpt om in kaart te brengen wat de percepties en wensen van burgers zijn én om daar vervolgens ook rekening mee te houden in het vormgeven van die steden en gemeenten”, aldus Jennick Scheerlinck, medeoprichter Hoplr. 

Meer weten over wat Hoplr voor uw gemeente kan betekenen? 

In Nederlandse gemeenten als Den Haag, Waalwijk, Weert en Almere wordt Hoplr al ingezet op het terrein door welzijnsorganisaties. Bekijk wat de mogelijkheden voor de buurten zijn en download het booklet “De Buurt van de Toekomst”. 

Gesponsord