Deel dit artikel:

25 nov 2022

|

Maatschappij

“Energie- en klimaatcrisis vragen om snelle oplossingen en maatwerk”

Door de energie- en klimaatcrisis zijn generieke energieoplossingen voor bedrijven niet meer toereikend. Snelheid en maatwerk, dat is waar deze tijd wél om vraagt, zegt Stephan Segbers, COO bij Essent. Snelheid, omdat verduurzamen en energie besparen vraagt om directe actie, waarbij tijdverlies geen optie is. En maatwerk, omdat dit de enige manier is om iedereen een passende en haalbare energieoplossing te bieden.

 

Energie is hét onderwerp van 2022. Door de crisis op de energiemarkt en de opwarming van de aarde wordt iedereen in meer of mindere mate geraakt. En zo maakt het ineens écht uit welke keuzes je op energiegebied maakt. Hierdoor zijn bewoners en bedrijven zich veel meer gaan verdiepen in wat ze nodig hebben en hoe ze de toekomst voor zich zien. 

 stephan-segbers-079-fin.jpg


“Voor ons is de werkelijke behoefte van de klant altijd het startpunt”, zegt Segbers. “Zo worden wij vaak benaderd met de vraag om laadpunten of zonnepanelen te installeren. Wij kijken dan samen met de klant wat het doel is en op basis daarvan brengen we in kaart hoe dat het beste te bereiken is.” 

 


Verduurzaming kern van de activiteiten 

Voor Essent is verduurzaming niet alleen een nobel doel, maar ook simpelweg het businessmodel, vertelt Segbers. “Het is de kern van al onze activiteiten. Essent verkoopt, als energiemarktleider, uitsluitend groene stroom en is ook aan het overschakelen op groen gas.” 

Belangrijk onderdeel van het groene businessmodel is het bedrijfsonderdeel Energy Infrastructure Solutions (EIS). EIS werkt aan duurzame, integrale energieoplossingen voor onder meer overheden, netbeheerders en bedrijven. Soms als kennispartner, maar ook als uitvoerder. 

Een project dat hieruit voortvloeit is de aanleg van de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede.  Essent gaat hier duurzame energieoplossingen leveren voor ruim 4.000 woningen en 70.000 vierkante meter commerciële en maatschappelijke ruimten. Zo wordt hier een warmtesysteem gerealiseerd, dat op basis van aquathermische energie en warmtepompen warmte en koude voor alle gebruikers kan leveren.  

 


Integrated solution

De City Logistics Innovation Campus (CLIC) in Badhoevedorp is een ander project dat Segbers noemt als mooi voorbeeld van wat Essent doet. Behalve de fysieke en digitale energie-infrastructuur legt Essent ook de stroomvoorziening van CLIC aan. Alle stroom die straks op de campus gebruikt wordt, zal volledig duurzaam worden opgewekt of groen worden ingekocht.

“Wat we met CLIC doen is een prachtig voorbeeld van wat je noemt een ‘integrated solution’. We regelen de warmte- en koudeopslag, EV-oplaadpunten, batterijopslag en nog meer. Dat komt allemaal samen in een digitale omgeving, van waaruit de processen worden geoptimaliseerd. Op die manier kan je voorkomen dat het stroomnetwerk overbelast raakt en dat is in Nederland een belangrijke uitdaging”, aldus Segbers. 

Het zijn complexe projecten, die Essent mede kan oppakken door gebruik te maken van de kennis en ervaring waarover het Duitse moederbedrijf E.ON beschikt. Segbers: “Wij profiteren van de enorme mogelijkheden en technologie die zij in huis hebben en passen dat hier in Nederland toe. Als we de mogelijkheid krijgen om ambitieuze projecten uit te voeren, kunnen we putten uit de ervaringen van E.ON. Hun expertise uit eerdere projecten brengt altijd toegevoegde waarde met zich mee.” 

 


Snel duidelijkheid nodig

Bedrijven als Essent zijn in deze crisistijd deels afhankelijk van overheidsbeleid. Segbers vindt het belangrijk dat de transitie geen verdere vertraging oploopt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de implementatie van de nieuwe Warmtewet, die moet regelen dat de warmte-infrastructuur publiek eigendom wordt. De Minister wil zo borgen dat gemeenten meer controle over de warmtevoorziening krijgen. Op dit moment zijn nog maar weinig details bekend en is dus de vraag wat het precies voor betrokken partijen gaat betekenen. 

Segbers: ‘De onduidelijkheid heeft nu tot gevolg dat de warmtetransitie vertraging oploopt, doordat we nu in het duister tasten en dat moeten we niet willen. Ik zie voldoende aanknopingspunten om goed met publieke partijen samen te werken. Wel vind ik het belangrijk dat we vooral naar de eindgebruiker blijven kijken: de bewoner. Uiteindelijk wil ik namelijk zorgen dat we aan iedereen een duurzame en betaalbare warmteoplossing kunnen leveren. Ik hoop dat de minister durft te kiezen voor innovatie en snel duidelijkheid geeft over het beleid.”  

Gesponsord