Deel dit artikel:

1 mrt 2018

|

Maatschappij

EPC's en ESCo's helpen het energieakkoord te realiseren

Journalist: Erzsó Alföldy

Energieprestatiecontracten (EPC’s) en Energy Service Companies (ESCo’s) zijn een doeltreffend middel om de doelstellingen uit het Energieakkoord te realiseren. Wat kan beter?

Volgens Teun Bokhoven, voorzitter van de TKI Urban Energy, Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), bieden ESCo’s allerlei voordelen. “Zo hebben zij de technische expertise in huis voor het aanleggen en onderhoud van installaties die gebouweigenaren ontberen. Dat kan zijn voor de energieopwekking, maar ook energiebesparing en het energiemanagement van gebouwen.”

De enorme investeringskosten die nodig zijn om een gebouw uit te rusten met duurzame energieopwekkende en energiebesparende installaties vormen voor gebouweigenaren nog te vaak de bottleneck. Een externe partij die de financiering voor zijn rekening neemt kan het proces dan versnellen. Bokhoven: “Wat ESCo’s doen is gebouweigenaren ‘ontzorgen’. Doordat zij de complete financiering op zich nemen, waarmee zij risicodrager worden. Zij moeten tegen een van tevoren vastgestelde, maandelijkse of jaarlijkse fee een gegarandeerde energieprestatie leveren, zoals is beschreven in de Energieprestatiecontracten.“


Investeringen voor het verduurzamen van gebouwen lopen volgens Albert Hulshoff van Fit Our Future, ook spaak door het ‘split incentiveprobleem’, waardoor de investeringskosten en de besparingsopbrengsten niet bij één en dezelfde partij terechtkomen. “Neem bijvoorbeeld schoolgebouwen. Die zijn vaak eigendom van de gemeente. Wat je ziet is dat bij investeringen in nieuwbouw en renovatie het op energiekosten bespaarde geld niet terugvloeit naar de gemeente. Want daar gaat het schoolbestuur over.” 


De financieringsstructuur van energiereductie zou volgens Hulshoff beter op een andere manier kunnen worden ingericht. “Banken hebben veel geld op de plank liggen voor het verduurzamen van gebouwen. Maar dit geld wordt nu vaak nog niet gebruikt. Ik ben een groot voorstander van een ‘ESCo-kredietgarantie’, die het voor banken aantrekkelijker maakt om kapitaal aan ESCo’s te verstrekken voor de financiering van verduurzamingsprojecten.”


Wat Bokhoven betreft zouden ook pensioenfondsen bij de financiering moeten worden betrokken. “Maar pensioenfondsen denken in termen van miljoenen of zelfs miljarden. Vanuit de NVDE zijn wij momenteel aan het kijken naar het juridische kader voor financieringsstructuren, die zo’n volume mogelijk maken.” 

Gesponsord