29. mrt 2024

|

Gesponsord

Friese beleving verweven met kennisuitwisseling

Friesland staat nationaal en zelfs internationaal bekend om zijn typische provinciekenmerken. Het uitgestrekte merengebied, de Waddenzee, historische stadjes en weidse uitzichten spreken velen tot verbeelding. Friesland Convention Partners spant zich daarbij in om deze kwaliteiten tevens te koppelen aan de rol van Friesland als kennispartner.

Friesland Convention Partners belichaamt in veel opzichten de kwaliteiten van de provincie, ook al door de typisch Friese naam van de eigen programmamanager: Hendrina Zijlstra. Het grote voordeel van haar is dat de regio een ijzersterke reputatie kent. Waar een uitdaging ligt, is om dat te koppelen aan de juiste doelgroep. “Als je een uurtje wilt vergaderen, dan ligt een plek in centraal Nederland meer voor de hand. Wat wij echter merken, zeker in dit post-coronatijdperk, is dat er meer behoefte ontstaat aan niet-traditionele en inspirerende locaties. Wie een congres of conferentie wil opzetten, kan de gang naar de gebruikelijke adressen als de Jaarbeurs maken. Wil je tot een meer memorabel dag- of meerdaags event komen, dan nodige we je graag uit voor een onvergetelijke happening in Friesland.”

Zijlstra benadrukt daarbij dat een inspirerend event zich niet hoeft af te spelen binnen de contouren van dezelfde locatie. Friesland Convention Partner kan daarbij gebruik maken van accommodaties die als cluster volop inspiratie bieden en bovendien geschikt zijn voor flinke hoeveelheid bezoekers. “Als je de binnenstad van Leeuwarden, Heerenveen of Sneek neemt, dan kunnen verschillende podia en locaties als aaneenschakeling een inspirerende tour opleveren.”

Waar Zijlstra en collega’s vooral op insteken, is het combineren van Friesland als inspirerende omgeving in relatie met Friesland als kennispartner. De provincie kent verschillende topsectoren die qua kennis en ervaring een unieke positie innemen. Wat steeds meer bekend raakt, is dat Friesland voorop loopt in watermanagement en watertechnologie. Bovendien geldt de provincie als bakermat van duurzame landbouw vanwege de lange traditie van duurzaam boeren en de vele innovaties die daaruit voortkomen. Verder heeft Friesland de ambitie om zich te onderscheiden als meest duurzame regio, terwijl de provincie ook wordt beschouwd als topsportregio van Nederland.

“Wie een zakelijk congres, vergadering of event heeft te organiseren met een relatie tot deze topsectoren is juist in deze provincie precies op zijn plek. We kunnen deze levende kennis niet alleen demonstreren via een theoretische toelichting, maar ook in het werkveld laten ervaren, bijvoorbeeld via de watergemalen in de provincie. Een ervaring met skûtsjesilen of wadlopen kan een programma helemaal compleet maken.”

Friesland Convention Partners wil vooral benadrukken dat de provincie uitermate geschikt is als unieke, zakelijke destinatie. Friesland Convention Partners wil zich daarbij vooral laten zien als onafhankelijk bureau dat ondersteunt bij het opstarten van een congres of zakelijke bijeenkomst. Denk aan advisering over locaties, bidprocedures, site-inspecties en uitgebreide advisering over congresgerelateerde zaken. Wij brengen de opdrachtgever met de juiste Friese partijen in contact om ieder congres of bijeenkomst tot een onvergetelijk zakelijk succes te maken.

Gesponsord