Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Future Enterprise maakt gebruik van Future Network

Journalist: Hugo Schrameyer

|

Foto: Persfoto, Pexels

De technologische kansen tot cloud based collaboration waren onder de oppervlakte al jarenlang aanwezig. Omdat bedrijven echter in hun traditionele patroon bleven hangen, werden die mogelijkheden amper opgepakt. Covid heeft dat speelveld stevig veranderd. Het hybride werken van nu vraagt immers om nieuwe samenwerkingsvormen.

 
Senior Research Director Jan Hein Bakkers werkt twee decennia bij IDC, leverancier van marktinformatie over IT- en telecommunicatie-ontwikkelingen. Twee decennia is niet kort, niet superlang, maar in telecommunicatiewereld in ieder geval lang genoeg om een wereld van verschil te hebben meegemaakt. “Was ik in het begin bezig met kabelnetwerken en ADSL, tegenwoordig wordt mijn dagtaak vooral bepaald door digitalisering en de cloud”, roept Bakkers in zijn herinnering terug. “Wat dit werkveld enorm heeft veranderd, is de capaciteitsuitbreiding van de netwerken en de daarbij horende mogelijkheden tot digitale samenwerking. Dat klinkt uitdagend, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat cloud based collaboration beperkt werd benut.”

 


Je kunt ook zeggen: bedrijven vonden het wel goed zo. Het ontbrak aan de noodzaak tot op de bodem profijt te halen uit de technologische mogelijkheden van cloud collaboration. Covid heeft veel werkpatronen op zijn kop gezet en dat geldt niet in de laatste plaats voor deze materie. Het hybride werken dat veel bedrijven in deze post-coronaperiode hebben geïntroduceerd, betekent dat mensen deels thuis zijn en deels op kantoor verschijnen. De complexiteit die daardoor is ontstaan, betekent ook dat digitale samenwerking een forse impuls heeft gekregen.

 


Waar we nu zijn, vat Bakkers de ontwikkelingen samen, is dat bedrijven beter beseffen welke kansen er in het verschiet liggen voor cloud networking en cloud based collaboration. Dat is niet alleen een proces van een punt op de horizon zetten, benadrukt de zegsman. “Je moet niet alleen naar het eindplaatje kijken, je moet ook beseffen welk traject je dient te volgen om van het heden naar het optimale gebruik in de toekomst te komen. Het is belangrijk om de hybride fase van nu, met deels thuiswerken en deels op kantoor, daar onderdeel van te maken. Welke optimale mix daarvan wil het bedrijf laten ontstaan en wat betekent dat voor cloud networking?”, benadrukt Bakkers.

 


Bovendien is het niet alleen de technologie zelf die bepalend is voor de te maken keuzes. Bedrijven willen hun inspanningen omzetten naar financiële resultaten,
hetgeen betekent dat ze bewust moeten blijven van de risico’s en de kosten in dit ontwikkelingstraject. Een investering in de infrastructuur moet effect krijgen op de kwaliteit van de samenwerking, maar moet ook financieel zijn vruchten afwerpen. 

 


Even heel praktisch dan, als we het hebben over technologische ontwikkeling van collaboration tools, waar hebben we het dan eigenlijk over? In ieder geval gaat dat om meer dan uitsluitend videobellen, benadrukt specialist Bakkers. “Er gaat steeds meer intelligentie schuil achter cloud collaboration en cloud networking. Waar het bij online samenwerking generiek gesproken om gaat, is dat gepoogd wordt om de fysieke realiteit zoveel mogelijk te kopiëren naar de virtuele omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar tools om de fysieke werkelijkheid in meeting rooms na te bootsen. Ook de sprekers die online op afstand deelnemen, worden dusdanig gepresenteerd op beeldscherm alsof ze er fysiek bij aanwezig zijn.”

 


Komen we bij het laatste onderwerp waarover we met Bakkers willen sparren. Er bestaan nogal wat cloud platformen. Om niet te zeggen: een overvloed ervan. Grotere bedrijven hebben een IT-specialist om daar wijs uit te worden, maar hoe staat het dan met mkb-ondernemingen die daar een keuze uit moeten maken? Het is moeilijk om daar een generiek antwoord op te formuleren, reageert Bakkers, die in ieder geval wil benadrukken dat hulp van buitenaf dan eigenlijk onontkoombaar is. Cloud networking is een complexe materie waar je niet zonder kennis en ervaring je tanden in moet zetten.

 
Wat je in deze context verder kunt opwerpen, is dat een Future Enterprise is uitgerust met een Future Network. Dat klinkt misschien wat generiek, terwijl daar wel degelijk criteria aan vallen te verbinden, meent Bakkers. De criteria die vallen te noemen zijn kostenefficiënt, schaalbaar, beheersbaar, flexibel en veilig. “Dat zijn duidelijke handvatten waarop je een kwalitatief netwerk kunt afrekenen. En bovendien, wat je natuurlijk nooit mag vergeten, is dat een goed netwerk een juiste mix biedt van kosten en performance. Niet alleen de technologie, maar zeker het bedrijfsresultaat is bepalend.”

p-10-jhb-photo-hd-2.jpg

Jan Hein Bakkers

Senior Research Director

 

Feiten

Hadden bedrijven vroeger grote zorgen over cloud computing, tegenwoordig is er sprake van steeds meer groeiend vertrouwen, blijkt uit een recent onderzoek van het Amerikaanse softwarebedrijf Flexera. Het bedrijf trekt deze conclusie uit het feit dat bedrijven steeds meer workloads naar de cloud verhuizen. De angst voor cloudbeveiligingsbedreigingen nemen af, hoewel nog altijd valt te benadrukken dat er risico’s rondom cloudcomputing bestaan. 

Gesponsord